Maak bezwaar tegen de nieuwe werkwijze verwijzen naar specialistische jeugd GGZ!

 
 
In dit bericht informeren wij u over de ontwikkelingen rond de nieuwe werkwijze voor verwijzen naar specialistische jeugd GGZ. Op 7 juli stuurden wij u bericht dat de HKA de gemeente heeft gevraagd deze werkwijze niet in te voeren. Op 12 juli heeft een delegatie van het HKA bestuur samen met de HKA-werkgroep GGZ een gesprek gehad met de gemeente waarin wij niet tot een oplossing zijn gekomen. De gemeente organiseert op 18 juli een informatiebijeenkomst voor huisartsen. Wij vragen u van deze gelegenheid gebruik te maken om onze bezwaren kracht bij te zetten.

Gesprek met de gemeente
In de brief die wij aan de gemeente Amsterdam stuurden hebben wij gevraagd om de nieuwe werkwijze voor verwijzen naar specialistische jeugd GGZ niet in te voeren, omdat deze werkwijze niet aansluit bij de huisartsenzorg en huisartsen zelfs vraagt om taken op zich te nemen die buiten ons vakgebied liggen. Wij hebben de gemeente op 12 juli uitgelegd dat de huisarts een verwijsbrief schrijft op basis van de eigen professionaliteit en onze bezwaren toegelicht:

  1.  Bij verwijzing naar specialistische jeugd GGZ is het niet mogelijk en niet wenselijk om de zorg vooraf volledig vast te leggen in categorieën en zorgzwaarte, zoals de gemeente vraagt.
  2.  Wij zijn het met de gemeente eens dat er een betere verbinding moet komen tussen betrokken partijen in geval van complexe zorg (gedrag en schulden en verslaving ouders etc). Wij vinden niet dat het door de gemeente voorgestelde perspectiefplan, waarin de hulpvraag van de ouders en jeugdige beschreven staan en problemen op alle domeinen worden beschreven, hiervoor de oplossing is. Het invullen van een dergelijk plan is in ieder geval geen taak van de huisarts. Ook hebben wij bezwaren tegen het beleggen van deze taak bij het Ouder en Kind Team (OKT), dit werpt een extra drempel op. Daarnaast voorzien wij dat deze taak dusdanig arbeidsintensief is dat het ten koste gaat van de behandeling van enkelvoudige problematiek door het OKT.

De gemeente neemt dit in beraad en komt er later –in september- bij ons op terug. 

Maak zelf ook bezwaar!
In haar brief van 20 juni heeft de gemeente alle huisartsen uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 18 juli. Zij wil deze bijeenkomst door laten gaan. Deelt u onze bezwaren? Dan vragen wij u dit aan de gemeente te laten weten door naar de bijeenkomst te gaan. Een bericht sturen met afmelding dat u niet komt omdat u bezwaar heeft tegen de nieuwe werkwijze kan natuurlijk ook.