Maak afspraken over dossiervorming

 
Elke patiënt had natuurlijk al het recht om zijn (huisarts)dossier in te zien. Maar per 1 juli 2020 is het dossier ook elektronisch ter inzage aan de patiënt via het programma OPEN. Het is belangrijk dat je daarmee rekening houdt in wát en hóe jij iets noteert in het dossier. Ons advies is om met de andere hulpverleners in je praktijk de praktische gevolgen van OPEN op je dossiervorming te bespreken en hier afspraken over te maken.

Door OPEN heeft de patiënt inzage in:  

            * Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde) 
            * Afgesloten episodes met attentiewaarde 
            * E- en P-regels van de consulten van de laatste 3 maanden
            * Actuele medicatie 
            * Profylaxe en voorzorg
            * Medicatie-overgevoeligheid
            * Resultaten bepalingen - laatste 14 maanden

Wat te doen in de praktijk? 
Vanaf 1 juli kan de patiënt eenvoudig en thuis zijn dossier (E en P regel) inzien. Dit heeft consequenties voor de formulering in deze velden. Houd bij notities rekening met hoe, wat en waar  je zaken noteert in het HIS. Bedenk bij de notities:

  • Is het begrijpelijk taalgebruik ?
  • is de formulering waardevrij (extra belangrijk In geval van meningsverschil of conflict)
  • dat ook ouders toegang kunnen krijgen tot het dossier van hun kinderen.

Bespreek met andere hulpverleners in de praktijk, die ook in het HIS werken, hoe jullie de dossiers vorm geven. Vergeet hierbij de POH GGZ niet!

Voor meer info en de e-learning over dit onderwerp: https://www.amsterdamsehuisartsen.nl/wat/open