Leg de petitie van Cliëntenbelang Amsterdam in uw wachtkamer

 
De huisartsenzorg in Amsterdam staat onder grote druk. En daarmee ook de belangen van de duizenden patiënten. Daarom is gestart met een petitie. Cliëntenbelang vraagt aan huisartsen om de petitie in hun wachtkamer onder de aandacht te brengen. Dit kan door de petitie uit te printen en neer te leggen of door een QR-code op te hangen. Het HKAA-bestuur ondersteunt deze vraag van harte en vraagt haar leden om de petitie actief te ondersteunen.

Cliëntenbelang Amsterdam pleit voor:

  1. Goede bereikbare en toegankelijke huisartsen(-praktijken) in de stad.
  2. Betaalbare huurprijzen voor praktijkruimtes.
  3. Voldoende middelen en mensen voor de huisartspraktijken.
  4. De keuzevrijheid om een fysieke of een digitale afspraak te kunnen maken.
  5. Het handhaven van de praktijkondersteuners.
  6. Inspraak patiënten bij beslissingen rond huisartsenzorg.

Wilt u meehelpen om deze petitie zo veel mogelijk ondertekend te krijgen? Print dan de bijgevoegde flyer uit en hang deze op in uw wachtruimte. Ook kunt u de petitie zelf printen en in uw wachtruimte neerleggen om ter plekke te laten tekenen.

Looptijd petitie: 26 april t/m 4 augustus 2022

Voor meer informatie: info@clientenbelangamsterdam.nl