Laatste week om uw spoedlijn te organiseren

 
Het bestuur van de HKA wil u er een laatste keer aan herinneren dat uw spoedlijn op 1 juli goed georganiseerd moet zijn. Wij weten dat veel collega’s hier al in zijn geslaagd. Voor degenen die nog geen passende oplossing voor bereikbaarheid van hun spoedlijn hebben gevonden, wil de HKA hierbij een paar handreikingen doen.

Wat kunt u doen om uw bereikbaarheid goed te organiseren?

Het bestuur van de kring adviseert u om voor de meest simpele oplossing te kiezen, gezien de grote tijdsdruk. Om te beginnen biedt de LHV Toolkit bereikbaarheid goede handreikingen voor snelle verbeteringen. 

Gezien het wegvallen van ATA is een andere manier van organiseren nodig. Het bestuur denkt dat dit het makkelijkst kan worden opgevangen door ervoor te zorgen dat uw spoedlijn kan worden doorgeschakeld naar een mobiel nummer van u of uw collega huisarts. Dit vraagt organisatorische en technische aanpassingen. Op organisatorisch vlak adviseren wij u afspraken te maken met uw directe collega of binnen uw Hagro – wij hebben begrepen dat hier in veel Hagro’s al aan wordt gewerkt. 

Daarnaast zijn er voor de technische ondersteuning veel mogelijkheden, als voorbeeld willen wij noemen:
www.huisartsenHulp.nl: doorschakelsysteem
www.huisartsbereikbaar.nl: telefooncentrale inrichten
www.dokterspost.nl: medisch callcentrum
gc asielzoekers: medisch callcentrum
Wij hebben geen ervaring met deze organisaties en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele overeenkomst die u aangaat. Toch kiest het bestuur ervoor deze opties te noemen, omdat wij het belangrijk vinden dat u snel toegang heeft tot een praktische oplossing.

Op korte termijn geen alternatief voor ATA

Uitgangspunt blijft dat de telefonische bereikbaarheid en in het bijzonder de spoedlijn zo goed mogelijk geregeld moet worden. Ondanks alle kritiek op het IGZ-onderzoek, moeten we dit zo snel mogelijk met elkaar organiseren. 
In reactie op het opheffen van de spoedlijn van ATA is de HKA is in gesprek gegaan met een andere aanbieder van telefonische diensten. Uit deze gesprekken is gebleken dat het niet haalbaar is om voor 1 juli een nieuw callcentrum met medisch geschoold personeel in Amsterdam actief te hebben. De kring onderzoekt nut en noodzaak van een dergelijke organisatie op langere termijn.

Voor ATA-abonnees: 088 – 0030600 niet meer voor spoed overdag

Het nummer 088 – 0030600 blijft ook na 1 juli tussen 8-17 uur binnenkomen in het callcentrum van ATA. ATA heeft aangegeven met ingang van 1 juli geen spoedtelefonie meer in haar servicepakket aan te bieden. Dit betekent dat u voor uw spoedtelefoon een ander nummer zult moeten organiseren. In de avond, nacht en het weekend gaat het 088-nummer gewoon naar de HuisartsenPosten Amsterdam. 

Ervan uitgaande dat u gebruik blijft maken van ATA voor telefonische achterwacht in niet-spoed situaties, wat moet u dan doen om uw patiënten bereikbaarheid te garanderen?

  1. Aparte spoedlijn openen of doorschakeling organiseren via uw praktijkcentrale. De meest voor de hand liggende mogelijkheid is om dit te organiseren in combinatie met een doorschakelsysteem naar een mobiel die door de (dienstdoende) huisarts of gediplomeerd doktersassistente wordt beantwoord.
  2. Informeer uw patiënten over uw nieuwe (spoed)nummer. Zie hiervoor het communicatieadvies in de LHV Toolkit bereikbaarheid
  3. In overleg met ATA vragen wij u uw nieuwe spoednummer – indien van toepassing - aan ATA door te geven. Mocht er dan toch een spoedtelefoontje bij ATA binnen komen, dan kunnen zij uw patiënt goed verwijzen.

Met vriendelijke groet namens het HKA bestuur,

Bart Meijman, voorzitter