Kwaliteitsregister Stoppen met Roken

 
Stoppen met Roken zorg wordt niet uitsluitend via huisartsenpraktijken geleverd. Om bij de contractering van Stoppen met Roken zorg verzekerd te zijn van een minimumniveau is een kwaliteitsregister in het leven geroepen.

Hierin moeten die hulpverleners staan die daadwerkelijk de zorg leveren. Als uw POH deze zorg levert, hoeft u zelf dus niet in het kwaliteitsregister te worden geregistreerd. 2013 is een overgangsjaar waarin hulpverleners met diverse scholingsachtergrond en ervaring nog redelijk laagdrempelig ingeschreven kunnen worden.
http://www.kwaliteitsregisterstopmetroken.nl/registratievoorwaarden/overgangsregeling

Na 2013 zullen de ingangseisen strenger worden en zullen de ingeschrevenen zich moeten voorbereiden op de herregistratie na 5 jaar: 15 geaccrediteerde nascholingspunten in 5 jaar, verspreid over minimaal 3 jaar en daarnaast het leveren van 100 uren Stoppen met Roken begeleiding in 5 jaar, verspreid over minimaal 5 jaar.
http://www.kwaliteitsregisterstopmetroken.nl/registratieproces/#phase3

Bovendien moeten ingeschrevenen jaarlijks een contributie betalen van €60,-

Supervisantensysteem

Om tegemoet te komen aan protesten uit het veld door onder andere de Landelijke Organisatie voor Ketenzorg is een supervisantenregeling in het leven geroepen die verlichting geeft van de contributiedruk. Een contributie betalende supervisor mag onder zich maximaal 10 supervisanten registreren die wel moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van het register, maar geen contributie hoeven te betalen.


De HKA adviseert alle mensen die SMR zorg verlenen om zich dit jaar in te schrijven en waar mogelijk al clubjes van 1 supervisor en 10 supervisanten te formeren.