Komt Zilveren Kruis eindelijk in beweging?

 
In LHV-verband spreken de 7 kringen waar Zilveren Kruis de preferente zorgverzekeraar is gezamenlijk met een delegatie van Zilveren Kruis over de gezamenlijke invulling van het bestuurlijk akkoord 2019. De inzet van de 7 kringen is om de financiering van het huisartsenteam op orde te brengen. In dit bericht informeren wij u over de stand van zaken. Daarnaast informeren wij u over de gesprekken die landelijk worden gevoerd vanuit InEen en LHV met Zilveren Kruis over O&I.
Huisartsencontract
Op 3 september hebben de 7 kringen met ZK als preferente zorgverzekeraar het 
voorstel voor de gezamenlijke invulling van het bestuurlijk akkoord in 2019 besproken. Het voorstel bevat de herhaalde oproep van huisartsen uit de 7 kringen om de financiering van het huisartsenteam op orde te brengen door de personeelssalarissen te indexeren, met terugwerkende kracht te repareren en POH-S conform CAO te bekostigen. Zilveren Kruis heeft aangegeven intern te gaan overleggen. Tot op heden is daarop nog geen inhoudelijke reactie ontvangen. De reden waarom de 7 Kringen hierop inzetten is het besef dat de toenemende zorgvraag alleen is op te vangen met een juiste formatie van het huisartsenteam en een adequate bekostiging daarvan. Uit berekeningen is gebleken dat de vergoeding van POH-S flink achterblijft bij de kosten daarvan.
 
O&I
LHV en InEen kunnen niet instemmen met het O&I inkoopbeleid van ZK voor 2019, omdat de landelijke afspraken die zijn vastgelegd in de rapporten Velzel niet worden nageleefd. Deze afspraken zijn cruciaal, omdat de leden van LHV en InEen hun steun hebben uitgesproken voor de ingrijpende verandering van de bekostiging van O&I op basis van de waarborgen die in de rapporten Velzel zijn geformuleerd. Op 18 juli is dan ook 
schriftelijk gecommuniceerd dat LHV en InEen genoodzaakt zijn om het inkoopbeleid O&I 2019 van ZK aan de orde te stellen in het Bestuurlijk Overleg (BO) eerste lijn onder leiding van VWS. Ook is vermeld dat LHV en InEen zich beraden over juridische stappen. VWS en ZN zijn vervolgens geïnformeerd en het Bestuurlijk Overleg eerste lijn vindt op 3 oktober plaats.