Kijk ook eens op HAweb en Instagram

 
Het kringbestuur stuurt via deze nieuwsbrief informatie waarvan wij denken dat dit interessant is voor u. Ook via ons Instagram account en HAweb delen we regelmatig informatie, bij voorbeeld informatie die niet op de nieuwbrief kan wachten zoals berichten van de GGD. Via HAweb ten slotte, gaan we ook graag met u in gesprek. Zo is nu een discussie over de bekostigingssystematiek actueel.