Jeugdbescherming betrekt huisarts altijd

 
Naar aanleiding van een kennismakingsgesprek tussen HKA en Jeugdbescherming Amsterdam is vanaf 1 mei afgesproken dat Jeugdbescherming het voortouw neemt en contact zoekt met de huisarts van een gezin dat wordt begeleid, dan wel is aangemeld. Contact zoeken betekent in eerste aanleg kennismaken. De gezinsmanager meldt zich met naam en toenaam (en telefoonnummer en e-mailadres) bij de huisarts. Indien nog niet eerder contact, dan wellicht een face-to-face afspraak.