Invoering nieuwe meldingsplicht groep C: carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE)

 
Invoering nieuwe meldingsplicht groep C: carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE)
Per 1 juli 2019 wordt een meldingsplicht (groep C) voor het aantreffen van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE) in de Wet publieke gezondheid opgenomen. Alle personen die voldoen aan de meldingscriteria moeten binnen één werkdag na vaststelling door het hoofd van het laboratorium en de behandelende arts aan de arts (M&G) infectieziektebestrijding van de GGD in zijn/haar werkgebied worden gemeld.

Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE)
CPE vormen een belangrijke dreiging voor de volksgezondheid doordat de behandelmogelijkheden van infecties veroorzaakt door deze zeer resistente bacteriën uitermate beperkt zijn. In Nederland komt CPE nog weinig voor, maar in andere delen van de wereld en in de ons omringende Europese landen komen infecties en dragerschap met CPE steeds meer voor. Hierdoor neemt de kans op introductie in Nederland toe. Het is belangrijk om CPE snel op te sporen en als deze wordt aangetroffen ervoor te zorgen dat verspreiding naar andere mensen wordt voorkomen.

De minister van VWS heeft daarom besloten om CPE meldingsplichtig te maken in categorie C van de Wet publieke gezondheid. Alle personen die voldoen aan de meldingscriteria moeten binnen een werkdag na vaststelling van de verwekker door het hoofd van het laboratorium en de behandelende arts aan de arts (M&G) infectieziektebestrijding van de GGD in zijn/haar werkgebied gemeld worden.

Lees verder.

Voor de huisartsenkring Amsterdam en Noord Holland Midden geldt dat deze informatie bedoeld is voor de huisartsen uit het werkgebied van de GGD Amsterdam, nl de huisartsen uit de gemeentes:  

- Amsterdam
- Amstelveen
- Aalsmeer
- Uithoorn
- Ouder Amstel
- Diemen