Inventarisatie verbeteren samenwerking Reade - huisartsen voor CVRM bij reumatoïde artritis

 
Om te inventariseren hoe Reade en de huisartsen in de omgeving beter kunnen samenwerken op het gebied van CVRM bij patiënten met reumatoïde artritis, willen wij uw medewerking vragen aan de bijgevoegde enquête. Wij verzoeken u vriendelijk deze enquête binnen 4 weken in te vullen en retour te sturen aan Reade.

CVRM 2.0 project in Reade
Graag stellen wij u op de hoogte van het CVRM 2.0 project in Reade. Het risico op hart- en vaatziekten (HVZ) is verhoogd bij reumatoïde artritis (RA) en RA wordt gezien als onafhankelijke risicofactor voor HVZ. In 2011 is Reade gestart met een implementatieproject, waarbij CVRM risico screening aan RA patiënten wordt aangeboden. Patiënten kregen dan leefstijladviezen en bij een hoog-risico werden de uitslagen aan de huisarts gemeld, met het verzoek de patiënt op te roepen voor CVRM spreekuur. Voor deze strategie is destijds gekozen, als patiëntvriendelijke en efficiënte manier van CVRM aanbieden; omdat RA patiënten meerdere keren per jaar de reumatoloog en/of reumaverpleegkundige (RVK) bezoeken en daarbij toch bloed laten prikken, terwijl behandeling van eventueel aanwezige risicofactoren in de eerste lijn plaatsvindt.

Om de effectiviteit te onderzoeken werden patiënten na 1 en 2 jaar opnieuw gezien. Nu blijkt bij de interim analyse dat een aanzienlijk aantal patiënten, waarbij een hoog cardiovasculair risico wordt vastgesteld, niet in CVRM zorg terechtkomen. Hierdoor is het 10-jaars risico van de gehele groep niet gedaald, terwijl het risico van de correct behandelde patiënten wel daalde.

Cardiovasculair risicoprofiel voor alle RA patienten 
Met het project CVRM 2.0 integreren wij in Reade CVRM in de normale zorg rond de RA patiënt, door van alle patiënten die nieuw worden gediagnosticeerd met RA een cardiovasculair risicoprofiel op te stellen. Indien er bij een patiënten een hoog risico op hart- en vaatziekten wordt gevonden en behandeling van risicofactoren is geïndiceerd, zijn er twee vervolgopties. De eerste optie is dat de behandeling zal worden opgestart in Reade door een arts-assistent, in overeenstemming met de Nederlandse standaard cardiovasculair risicomanagement. De eerste 6 maanden zullen de CVRM controles plaatsvinden in Reade, of totdat een stabiele uitgangssituatie is bereikt. Hierna zal de zorg worden overgedragen aan de eerste lijn. De andere optie is om gelijk na het opmaken van het risicoprofiel de behandeling over te gedragen aan de eerste lijn.

Inventarisatie verbeteren samenwerking Reade - huisartsen
Om te inventariseren hoe Reade en de huisartsen in de omgeving beter kunnen samenwerken op het gebied van CVRM bij patiënten met reumatoïde artritis,  willen wij uw medewerking vragen aan de bijgevoegde enquête. Wij verzoeken u vriendelijk deze enquête binnen 4 weken in te vullen en retour te sturen aan:

Per mail:              m.heslinga@reade.nl 
Per post:              Reade Reumatologie, t.a.v. drs. M. Heslinga, Antwoordnummer 45252, 1040 WD Amsterdam

Alvast dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Drs. M. Heslinga, arts-onderzoeker
Prof. M. Nurmohamed, reumatoloog