Inspiratie voor PaTz groepen

 
Vanuit stichting PaTz zijn verschillende werkvormen, inspiratie etc op een rij gezet voor PaTz groepen. Ook informatief voor huisartsen die niet deelnemen aan een PaTz groep.

Doelen van PaTz zijn TIJDIGe, DESKUNDIGe palliatieve zorg voor de patiënt en naasten thuis, in goede SAMENwerking tussen betrokken zorgverleners. Regelmatig werd door PaTz deelnemers of bij inspiratiebijeenkomsten gevraagd of er voorbeeld-materialen zijn die verdieping kunnen geven aan de PaTz bijeenkomsten, zodat deze efficienter en effectiever worden. Om aan deze vragen tegemoet te komen is veel informatie verzameld in het document Peper voor de PaTz. Doel van dit document is het aanreiken van inspiratie-materialen voor PaTz bijeenkomsten. Door de materialen te gebruiken, kunnen de doelen van PaTz beter bereikt worden. Daarmee draagt het bij aan goede palliatieve zorg voor de patiënt en naasten én vormt het een hulpmiddel voor het vertalen van het kwaliteitskader palliatieve zorg naar de praktijk in de eerste lijn. Het document volgt daarom de opbouw van het kwaliteitskader.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Peper voor de PaTz3.99 MB