Innovatiekwartet huisartsenzorg: ervaringen praktijkgericht onderzocht

 
Op initiatief van de HKA gaan enkele studenten van de VU en het VUmc in de komende winter en het voorjaar tijdens hun afstudeeronderzoek inventariseren hoe ‘het veld’ in de regio Amsterdam aankijkt tegen nieuwe ontwikkelingen in de zorg.

De nadruk ligt op vier innovaties: zorg op afstand (telemedicine/e-health), taakdelegatie, zelfzorg en individueel zorgplan. De visies, ervaringen en voorkeuren worden in kaart gebracht bij huisartsen, praktijkondersteuners en patiënten en hun omgeving. De nadruk ligt op de mogelijkheden en beperkingen van het ‘innovatiekwartet’ met het oog op onderlinge uitwisseling, bijstelling en aanbevelingen. De begeleiding van de stagiaires ligt bij de afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde van het VUmc. Huisartsen die een inbreng willen leveren kunnen contact opnemen via het bureau van de HKA. Het bestuur hoopt op uw participatie wanneer een onderzoeker u benadert voor een gesprek.

Behalve het innovatiekwartet zijn de visies en ervaringen met zorggroepen onderwerp van al lopend onderzoek. Op initiatief van de HKA voeren twee onlangs gepensioneerde huisartsen gesprekken met huisartsen die niet in een zorggroep zijn georganiseerd. Afhankelijk van de resultaten en mogelijkheden zal een vergelijking met deelnemers aan zorggroepen worden overwogen. Tot slot is het onderwerp cruciale zorgkeuzen aangeboden bij de huisartsopleiding van het VUmc voor een praktijkgerichte onderzoeksstage. De nadruk zal daarbij liggen op de ervaringen met de mogelijkheden en beperkingen van gezamenlijke besluitvorming tussen patiënt en huisarts ‘als het er om spant’.