Informatiebrief huwelijksdwang en achterlating

 
Misschien heeft u ook wel eens te maken gehad met een cliënt(e) die, al dan niet tegen haar zin, uitgehuwelijkt werd. Of er was sprake van achterlating in het land van herkomst. Slachtoffers zijn vaak jong. Ook kunnen slachtoffers zich bevinden in een afhankelijkheidsrelatie waar zij zich niet gemakkelijk uit kunnen losmaken. De zomer is een risicoperiode voor huwelijksdwang en achterlating in het land van herkomst. Ook in onze regio komt deze problematiek helaas voor.

Huwelijksdwang komt al veel langer voor in Nederland dan we vaak denken. Een huwelijk binnen een collectief georiënteerd gezin, is niet een kwestie van het individu alleen. Individuen hebben in dit geval niet de keuzemogelijkheid om te bepalen met wie zij trouwen. Een huwelijk is vaak een manier om relaties tussen families te regelen. Gedwongen uithuwelijking kan ook een maatregel zijn om de cliënt(e) in het gareel te houden. Zo kan een ouder/verzorger geen raad weten met een opgroeiend kind. Ook kan huwelijksdwang een reactie zijn van de omgeving van een cliënt(e) uit de beleving en angst gezichtsverlies te leiden. Zo kan een meisje haar maagdelijkheid zijn verloren of een jongere homoseksueel zijn. Pas wanneer een leerling(e) ook daadwerkelijk uitspreekt niet met diegene te willen trouwen is er ook werkelijk sprake van een gedwongen uithuwelijking.
Lees hier het hele artikel. Tevens voorzien van de signalenkaart "huwelijksdwang en achterlating".