Informatiebericht ‘Werkwijze aanmelden Crisiszorg Wlz’

 
Het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam en het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amstelland/Haarlemmermeer hebben signalen ontvangen dat de procedure voor het aanmelden van patiënten voor Crisiszorg Wlz onduidelijk is. Daarom hebben zij in dit bericht de informatie omtrent deze procedure op een rij gezet.

Voorwaarden voor Crisiszorg Wlz

De huisarts, HAP en SEH kunnen een patiënt aanmelden voor Wlz-crisiszorg als er wordt voldaan aan alle hieronder genoemde voorwaarden:

  • De patiënt heeft een Wlz-indicatie of de huisarts verwacht dat de patiënt blijvend opgenomen moet worden.
  • Er is sprake van een acute verandering, en het gevaarscriterium is duidelijk aanwezig. De patiënt dreigt een onacceptabel risico te lopen op lichamelijk en geestelijk letsel, dan wel zijn omgeving in gevaar te brengen;
  • Binnen 24 uur is intramurale zorg noodzakelijk, dus de inzet van thuiszorg (of verhoging van de zorginzet) en inzet van mantelzorg zijn niet voldoende om het gevaarscriterium op te heffen

In de bijlage kunt u het volledig bericht lezen.