Informatie over ouderenmishandeling voor in uw praktijk

 
Informatie over ouderenmishandeling voor in uw praktijk
Naar schatting krijgt jaarlijks 1 op de 20 ouderen, 65 plussers, te maken met een vorm van ouderenmishandeling. Hieronder wordt verstaan verwaarlozing, lichamelijke of geestelijke mishandeling en financiële uitbuiting. Veilig Thuis heeft nu informatiematerialen ontwikkeld om ouderenmishandeling onder de aandacht te brengen en beter te herkennen: voor de oudere zelf en voor familie, vrienden en buren. Helpt u mee deze informatie te verspreiden?

Voorlichtingsmaterialen voor ouderen en hun omgeving
Veilig Thuis heeft om het thema ouderenmishandeling bespreekbaar te maken een beeldverhaal gemaakt voor de ouderen. Het verhaal is speciaal ontwikkeld voor de thuiswonende ouderen die een klein of geen netwerk hebben, onze taal niet spreken of niet kunnen lezen. Voor deze ouderen is het namelijk nog moeilijker om de weg naar de hulpverlening te vinden. We hopen dat het verhaal ouderen aanspreekt en zij zich erin kunnen herkennen als zij in een situatie van ouderenmishandeling zitten. Mag dit boekje de ouderen aanleiding en moed geven om te bellen zodat hulp geregeld kan worden.

Naast het boekje zijn ook een puzzelboekje en signaalkaart ontwikkeld: 

Voor materialen en informatie neemt u contact op met:
Team Preventie, Veilig Thuis Amsterdam Amstelland 
Advies- en meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
E: preventievoorlichting@020veiligthuis.nl