Informatie over de transitie jeugdzorg

 
De Gemeente Amsterdam wil u graag informeren over de transitie van de jeugdzorg en de veranderingen die dit voor u en uw patiënten met zich meebrengt.

De nieuwe Jeugdwet geeft de gemeente vanaf 2015 de verantwoordelijkheid voor de zorg voor de jeugd. De gemeente Amsterdam grijpt de wetswijzigingen en de financiële kortingen aan voor een herinrichting van het sociaal domein.
In deze brief van de Gemeente aan de huisartsen van Amsterdam wordt u nader geïnformeerd over met name de organisatie van de multidisciplinaire ouder- en kindteams en de positie van de huisarts.