Informatie gemeente nieuwe verwijsmogelijkheden specialistische jeugdhulp

 
Wachttijden voor specialistische jeugdhulp, vooral bij jeugdGGZ-verblijf, zijn voor de gemeente Amsterdam een belangrijk aandachtspunt. Wij zijn blij dat we u op de hoogte kunnen brengen van een vijftal innovatieve oplossingen voor verkorting van de wachttijden in de specialistische jeugdhulp. Deze gaan op korte termijn van start.

Uit analyses blijkt dat uitstroom van jongeren vanuit behandeling naar een vorm van (begeleid) zelfstandig wonen vaak moeilijk te realiseren is en verstopping in de keten veroorzaakt. Woonruimte is niet eenvoudig te vinden, zowel voor jongeren als bijvoorbeeld voor gezinshuizen. 
De wethouder Jeugd heeft daarom dit voorjaar zorgaanbieders gevraagd om innovatieve voorstellen te doen om de kinderen die wachten op deze hulp op andere wijze te helpen. 

In de brief van de gemeente Amsterdam treft u een beschrijving van de innovatieve aanpakken die rond de zomer starten. Als u een jongere wilt verwijzen naar een van de betreffende aanbieders of op andere wijze van mening bent dat een jongere met een van deze nieuwe aanpakken geholpen kan worden, kunt u contact opnemen met de betreffende jeugdhulpaanbieder.