Indienen facturen voor alternatieve locatie griepvaccinaties uiterlijk 15 december

 
Niet vergeten! Tot uiterlijk 15 december kunt u uw facturen indienen voor de huur van alternatieve locaties voor de griep- en pneumokokkenvaccinaties dit najaar. Daarna zullen we de facturen gebundeld doorsturen naar de GGD voor betaling. Mail uw factuur naar: r.autar@lhv.nl

Vergoeding

GGD Amsterdam stelt een tegemoetkoming ter beschikking van maximaal 720 euro per huisartsenpraktijk voor huisvestingskosten voor vaccineren op een andere locatie dan uw praktijk. Dit geldt ook voor locaties die niet in de lijst van de gemeente worden genoemd.

Financiële tegemoetkoming aanvragen

U heeft een alternatieve locatie gebruikt voor de griep- en pneumokokkenvaccinatie, hoe gaat het dan verder:

  • U betaalt de locatie
  • De factuur stuurt u o.v.v. de naam van uw praktijk en het rekeningnummer naar mw. Rinia Autar: r.autar@lhv.nl
  • Indienen van facturen kan tot en met 15 december 2020
  • De HKAA verzamelt alle facturen en zal ze eind december in bulk aanbieden aan de GGD.