Impressie debat Optimale zorg - Dappere dokters 2015

Derde conferentie: Samen verantwoordelijk
 
De derde conferentie "Optimale zorg - Dappere dokters" vond 22 april 2015 plaats in een inspirerend historisch Amsterdamse pand namelijk "de Bazel". Als voorproefje op het verslag kunt u hier alvast de video-impressie bekijken.

Deze conferentie is gebruik gemaakt van de expertise van 180 dokters en vertegenwoordigers van clientenbelang om een aantal thema's, die remmend kunnen werken om optimale zorg te verlenen te bespreken. De thema's waren: defensief handelen, vergaande protocollering van de zorg, administratieve overbelasting, financieringsstructuur van de zorg en preventie door middel van vroegopsporing van orgaangebonden aandoeningen.

In 7 heterogene medische werkgroepen werden een aantal vragen geformuleerd die gesteld werden om een aantal andere belangrijke partijen, die grote invloed hebben op de uitvoer van gezondheidszorg, te stimuleren om vanuit hun mogelijkheden optimale zorg en dapper dokteren zo goed mogelijk te faciliteren. 

De vijf partijen die deelnamen aan de paneldiscussie waren:

  • Ministerie van VWS ( Bas van den Dungen, directeur-generaal Curatieve Zorg
  • De Gezondheidsraad (Pim van Gool, voorzitter)
  • Inspectie voor de Gezondheidszorg (Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal)
  • Nederlands vereniging van Ziekenhuizen (Hans van der Schoot, bestuurslid)
  • Zorgverzekeraar Achmea (Olivier Gerrits, directeur zorginkoop)
  • Zorgverzekeraar VGZ (Tom Kliphuis, voorzitter RvB)

Henriette van der Horst, hoogleraar huisartsengeneeskunde VUmc leidde de vragensessie

Video-impressie