Huisartsen helpen het H-team: hiv stopt in Amsterdam!

 
Het H-team project is een samenwerkingsverband van alle belangrijke partijen die betrokken zijn bij de lokale hiv-bestrijding in Amsterdam. Doel van het H-team project is het aantal nieuwe hiv-besmettingen in de regio Amsterdam radicaal terug te dringen en de prognose van hiv-geinfecteerden te verbeteren. Ter ondersteuning van de implementatie van een actiever hiv-testbeleid willen we voor huisartsen in Amsterdam een Diagnostisch Toets Overleg (DTO) over soa en hiv organiseren.

 H-team logo

HIV header [Aids fonds]

'Het einde van hiv in Amsterdam' - dat was een van de ambitieuze missies van professor Joep Lange. Voor de fatale vlucht met MH-17 in juli 2014 startte hij een innovatief project waarin alle belangrijke partners samenwerken om hiv te stoppen in Amsterdam: H-team project (Hiv Transmissie Eliminatie Amsterdam).

Het H-team project is een samenwerkingsverband van alle belangrijke partijen die betrokken zijn bij de lokale hiv-bestrijding in Amsterdam met steun van het Aids Fonds: Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD), Stichting HIV Monitoring (SHM), Soa Aids Nederland, GGD Amsterdam, Hiv Vereniging Nederland, Amsterdamse huisartsen (in samenwerking met 1ste Lijn Amsterdam en Huisartsenkring Amsterdam), AMC en andere ziekenhuizen.

Doel van het H-team project is het aantal nieuwe hiv-besmettingen in de regio Amsterdam radicaal terug te dringen en de prognose van hiv-geinfecteerden te verbeteren, door een nieuwe combinatie-preventie-aanpak gebaseerd op drie pijlers: sneller opsporen, eerder behandelen en beter voorkomen. Huisartsen zijn belangrijke spelers als het gaat om vroegopsporing, maar implementatie in de praktijk blijkt lastig.
 

Van richtlijn naar praktijk: de interventies van het H-team

Ter ondersteuning van de implementatie van een actiever hiv-testbeleid willen we voor  huisartsen in Amsterdam een Diagnostisch Toets Overleg (DTO) over soa en hiv organiseren.

We beogen hiermee dat huisartsen:

  1.  Zinnige soa- en hiv diagnostiek verrichten in overeenstemming met de herziene NHG Standaard 'Het Soa-consult'.
  2.  Proactiever testen op hiv.
Huisartsengroepen bespreken tijdens een DTO spiegelinformatie over hun eigen soa- en hiv-testgedrag, vergelijken dit testgedrag met de NHG standaard en maken haalbare werkafspraken over zinnige diagnostiek.

Om patienten en zorgverleners in Amsterdam te motiveren om op hiv te (laten) testen, organiseren we rondom Wereld Aids Dag 1 december 2015 een
gratis hiv test week.
Op meerdere locaties in de stad (GGD, ziekenhuis, huisarts) kunnen mensen zich gratis op hiv laten testen. We hopen hiermee het bewustzijn rondom hiv bij zorgverleners en patienten te vergroten en het laagdrempelig testen mogelijk te maken voor alle inwoners van Amsterdam.
 

Levende cijfers!

Om een diagnostisch toets overleg zo interessant en praktisch mogelijk te maken, maken wij gebruik van echte spiegelinformatie. Onze ambitie is om in de komende twee jaar voor 50% van de Amsterdamse huisartsen een DTO over soa- en hiv-diagnostiek te organiseren. Dat betekent dat we op grote schaal, bij alle laboratoria spiegelinformatie gaan verzamelen. Om uw toestemming hiervoor te verkrijgen, ontvangt u binnenkort een officiele brief namens Huisartsenkring Amsterdam, 1ste Lijn Amsterdam en H-team. Hierin leggen we de procedure omtrent informed consent uit.
 

Mee doen?

Binnenkort ontvangt u meer informatie over het DTO soa- en hiv-diagnostiek. Wilt u op korte termijn een DTO organiseren bij u in de praktijk? Stuur dan een e-mail zodat wij contact met u kunnen opnemen. Ook vragen of opmerkingen zijn welkom.

Alvast hartelijk dank!
 
 HKA logo