Huisartsen gezocht voor nieuw Gezondheidscentrum Amsterdam Zuidoost

Karspeldreef 14-16 in Amstel III
 
Huisartsen gezocht voor nieuw Gezondheidscentrum Amsterdam Zuidoost
Vanwege de groei van het aantal woningen in stadsdeel Zuidoost is er behoefte aan een nieuw gezondheidscentrum in het gebied Amstel III. De gemeente Amsterdam heeft met een private partij afspraken gemaakt over het realiseren van een gezondheidscentrum op de locatie Karspeldreef 14-16. Het betreft een hoogstedelijke nieuwbouwontwikkeling met woningen, kantoorruimte, maatschappelijke en commerciële voorzieningen op de begane grond en de eerste verdieping. De verwachting is dat het complex op zijn vroegst medio 2023 wordt opgeleverd. De gemeente Amsterdam wil graag in contact komen met huisartsen en andere eerstelijnsaanbieders die interesse hebben om op deze locatie een volwaardig gezondheidscentrum op te zetten, inclusief een apotheek.

Kansen voor Zuidoost

Amsterdam maakt de komende jaren een enorme groei door. Zuidoost is een van de stadsdelen die het hardst groeien. Amstel III verandert de komende jaren van kantoorgebied in een gemengde stadswijk, waar op termijn ongeveer 10.000 woningen worden gerealiseerd. Ook in de bestaande omliggende wijken zoals de H-buurt en Holendrecht komen er nieuwe woningen bij. De gemeente spant zich in om kansen te creëren voor bewoners en ondernemers van zowel de nieuwe als de bestaande wijken. Het gezondheidscentrum is dus in eerste instantie bedoeld voor de toekomstige bewoners van Amstel III, maar kan ook zorg bieden aan bewoners uit de omliggende wijken. Karspeldreef 14-16 betreft een kansrijke locatie, omdat het nieuwbouwcomplex is gelegen aan belangrijke doorgaande routes, nl. de Karspeldreef en het Bullewijkpad, die een verbinding vormen tussen de Bijlmer en Amstel III. Zie ook: https://www.amsterdam.nl/projecten/amstel3/ 

Groeimodel

Voor de nieuwe bewoners zijn straks zorg- en welzijnsvoorzieningen nodig. De gemeente is benieuwd of er zorg- en welzijnsaanbieders zijn die de meerwaarde inzien van samenwerking in een gezondheidscentrum op de locatie Karspeldreef 14-16.

Op dit moment zijn er nog nauwelijks woningen in Amstel III. Ook de woningbouwplannen in de omliggende wijken worden geleidelijk aan gerealiseerd. Om die reden biedt de gemeente op Karspeldreef 14-16 de mogelijkheid om een gezondheidscentrum te realiseren dat qua omvang geleidelijk met het aantal nieuwe woningen meegroeit. 

Voor meer informatie over gebiedsontwikkeling en de behoefte aan eerstelijnsvoorzieningen in Amsterdam, zie ook: https://public.tableau.com/profile/team.mv#!/vizhome/Wijkscanhuisartsen_0/Intro

Verbinding van zorgtaken

De gemeente hecht veel waarde aan het verbinden van de eerstelijnszorg met de zorg- en welzijnsvoorzieningen waar zij zelf voor verantwoordelijk is in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Dit maakt het makkelijker om gericht geïntegreerd welzijn, ondersteuning en zorg in te zetten voor bijvoorbeeld ouderen en andere kwetsbare bewoners. Samenwerking met professionals van wijk- en jeugdzorg en welzijnsvoorzieningen is een belangrijke voorwaarde. Het is wenselijk dat deze professionals flexibel ruimte kunnen gebruiken in het nieuwe gezondheidscentrum, om spreekuur te draaien of behandelingen uit te voeren.

Aanvullende informatie

De gemeente wil alle zorgaanbieders uit het netwerk van de Huisartsenkring Amsterdam/Almere en Elaa de kans geven om over deze locatie in gesprek te gaan. Indien u geïnteresseerd bent in vestiging op Karspeldreef 14-16, dan kunt u een mail sturen met uw contactgegevens naar Harry Wiechers van de Directie Vastgoed, Gemeente Amsterdam,  H.Wiechers@amsterdam.nl
De gemeente zal na ontvangst van uw mail contact met u opnemen.  

Daarbij wil de gemeente graag weten of u interesse heeft in het realiseren van een gezondheidscentrum op basis van een groeimodel en de bijbehorende ruimtebehoefte. De ruimtebehoefte betreft het aantal vierkante meters dat u in gedachten heeft bij aanvang van het gezondheidscentrum en in een toekomstige eindsituatie.

Voor definitieve toewijzing werkt de gemeente met criteria en bij gelijkwaardigheid borgen wij de onpartijdigheid door middel van een loting.