‘Huisartsen die opleiden, zijn het meest tevreden over hun werk.’

 
‘Huisartsen die opleiden, zijn het meest tevreden over hun werk.’
Huisarts is een prachtig, veelzijdig beroep. Om alle coassistenten goed op te kunnen leiden zijn er enthousiaste opleiders nodig. Het coschap huisartsgeneeskunde is een verplicht coschap van vijf of zes weken.

Opleiderschap
Lijkt het u interessant om uw visie op het vak te delen met een coassistent? Wilt u een voorbeeld zijn voor een ander? Of wenst u een uitbreiding van uw professionele netwerk binnen uw regio? Dan is het opleiderschap wellicht iets voor u!

Opleiden is een vak. Een inspirerend en zinvol vak. Soms grensverleggend en confronterend maar altijd leerzaam.

Wat doet een coassistentopleider
Als coassistentopleider biedt u coassistenten op inspirerende wijze een veilig en uitdagend leerklimaat. De coassistent waardeert met name de goede combinatie tussen zelfstandig functioneren en de laagdrempelige begeleiding door de huisarts. Gedurende dit verplichte coschap huisartsgeneeskunde van vijf (AMC)of zes weken (VUmc) geeft u de aanstaande basisarts de gelegenheid zich te oriënteren op de reguliere huisartsgeneeskunde praktijk en de plek daarvan in de gezondheidszorg. Onder uw supervisie kan de coassistent huisartsgeneeskundige werkzaamheden uitvoeren zoals consulten, visites, verwijzingen en intercollegiaal overleg.

Ook als parttimer kunt u opleider worden en u ontvangt een passende financiële vergoeding en accreditatiepunten.

Voorwaarden coassistentopleider
• U bent minimaal een jaar als huisarts werkzaam
• U biedt enthousiaste begeleiding met ruimte voor (wederzijdse) feedback
• Uw praktijk biedt ruimte aan het opleiden van de coassistent, u hoeft hiervoor niet continu een spreekkamer te reserveren
• U bent een voorbeeld voor de coassistent, waarbij uw vakinhoudelijk handelen aansluit bij de NHG richtlijnen
• U geeft de coassistent een eerlijke beoordeling met tijdige signalering bij problemen

Aanmelden en informatie
Bent u enthousiast geworden om coassistentopleider te worden? Neem dan contact met ons op:

E-mailadres: coschaphuisartsgeneeskunde@amc.nl     
Telefoonnummer: 020- 566 46 14  
 Website AMC          

E-mailadres: cohag@VUmc.nl
Telefoonnummer: 020- 444 82 44
Website VUmc

 

 

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram Wervingsbrief coassistent opleiders261.61 KB