Huisarts moet abortuspil kunnen verstrekken

 
Er is onduidelijkheid over de vraag of huisartsen een medicinale overtijdbehandeling ('abortuspil') mogen voorschrijven. Door de introductie van een nieuw abortuscombinatiemiddel (Sunmedabon) in Nederland is de discussie hierover weer opgelaaid. De KNMG concludeert dat de wet het voorschrijven van dit middel door huisartsen vooralsnog verbiedt, maar dat die mogelijkheid er wel moet komen. Voorwaarde is dat de kwaliteit van de zorgverlening gegarandeerd is. De KNMG roept de wetgever daarom op dit strafrechtelijk verbod te heroverwegen.

Uit medisch, psychologisch en sociaal oogpunt is het wenselijk dat vrouwen die een overtijdbehandeling willen dit met een zo kort mogelijke vertraging kunnen doen. Ook is het van belang dat vrouwen, binnen wettelijke kaders, een zo groot mogelijke vrijheid hebben in de keuze voor de hulpverlener en in de methode voor de afbreking, met waarborgen voor de kwaliteit van zorg. Sommige vrouwen geven bij een zwangerschapsafbreking de voorkeur aan de anonimiteit van de abortuskliniek, anderen aan een vertrouwde hulpverlener als de huisarts.

In aanvulling op de huidige mogelijkheden voor zwangerschapsafbreking (uitsluitend via abortusklinieken met een vergunning) heeft de KNMG al in 2008 het standpunt ingenomen dat vrouwen die slechts kort overtijd zijn (tot en met 16 dagen overtijd) de medicinale overtijdbehandeling via de huisarts moeten kunnen krijgen. Het grote voordeel daarvan is dat vrouwen niet lang in onzekerheid hoeven te verkeren en geholpen kunnen worden door een hen vertrouwde hulpverlener. Met het voorschrijven van dit middel kan mogelijk ook een zuigcurettage op een later tijdstip worden voorkomen. Uiteraard moeten voor het voorschrijven door de huisarts dezelfde zorgvuldigheidseisen gelden zoals die gelden in de reguliere abortuskliniek.

Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer heeft minister Schippers aangegeven het een goed idee te vinden als vrouwen bij de huisarts terecht kunnen voor een overtijdbehandeling. Omdat dit volgens de minister op dit moment juridisch nog niet mogelijk is, wil ze een voorstel om de Wet afbreking zwangerschap aan te passen, eerst voorleggen aan de Tweede Kamer. Hiervoor gaat zij eerst in gesprek met de sector.