HpA & HKA Actieweek 17 - 21 juni 2019

Heeft u zich al aangesloten bij het LSP of Whitebox?
 
HpA & HKA Actieweek 17 - 21 juni 2019
Huisartsenposten Amsterdam en Huisartsenkring Amsterdam vinden het veilig uitwisselen van medische gegevens (via het Landelijk Schakelpunt of via de Whitebox) van essentieel belang. Voor ons is het belangrijk dat tijdens de waarneming zoveel mogelijk medische dossiers en medicatiegegevens ingezien kunnen worden.

Met inzage hebben wij:

  • een completer beeld van de patiënt tijdens het consult op de huisartsenpost;
  • de mogelijkheid tot medicatiebewaking op basis van actuele voorschriften en verstrekkingen, inclusief intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA's). 

In Amsterdam zie je grote verschillen hoe de huisartsen hiermee omgaan. Sommige huisartsen zijn niet aangemeld voor het LSP of de Whitebox maar er zijn ook vele huisartsen(groepen) die veel energie hebben gestoken om bijvoorbeeld de kwetsbare patiënten, de ouderen en palliatieve patiënten aan te melden.  

Juist het aanmelden van deze drie groepen kan de zorg aan deze patiënten verbeteren. Als gegevens op de post beschikbaar zijn kan het contact met de patiënt efficiënter verlopen en de werkdruk op de post verminderen. Het voordeel van betere medicatieveiligheid mag evident zijn. Actuele voorschriften en verstrekkingen, inclusief ICA's helpen bij de medicatiebewaking.

Uitwisselen van medische gegevens mag alleen met expliciete toestemming van de patiënt. In onze regio heeft  10% van de patiënten bij de huisarts en 80% bij de apotheek toestemming verleend. Wij willen zorgen dat er zoveel mogelijk dossiers tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten opgevraagd kunnen worden. Om dat doel samen te bereiken organiseren we een HAP Week (17 - 21 juni) en bieden wij u, als praktijkhouder, ondersteuning bij het vragen en registreren van toestemmingen.
 
Deze week is niet alleen gericht op de huisartsen in de dagpraktijk. Ook willen we zorgen dat het gebruik van de inzagemogelijkheden op de post wordt bevorderd door hier bij de huisartsen en triagisten aandacht aan te besteden en de procedures voor iedereen zo duidelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
 
Heeft u vragen of problemen met het werken met het LSP in Call Manager of de Whitebox? Of bent u nog niet aangesloten op het LSP of Whitebox? Geen enkel probleem. Wij kunnen kijken hoe wij u hierbij hulp kunnen bieden. 
Informatie: uzi@huisartsenpostenamsterdam.nl

Lees hier het volledig bericht.