Hospice Amsterdam Zuidoost

 
Stichting Hospice Amsterdam Zuidoost is door 2 enthousiaste verpleegkundige uit Amsterdam Zuidoost opgestart, om het verschil te maken in de palliatieve zorg in Amsterdam Zuidoost. Naast zorg in de laatste levensfase zal het hospice ook tijdelijk verblijf aanbieden voor mensen in respijtzorg. Met Hospice Amsterdam Zuidoost wordt een leemte in de zorg in Zuidoost opgevuld. Op dit moment wordt door een groep vrijwilligers een pand verbouwd en opgeknapt. Meer weten of helpen? Kijk dan op de site van Hospice Amsterdam Zuidoost: http://www.hospiceamsterdamzuidoost.nl/

Speciale aandacht voor rituelen rond sterven en rouw
Het hospice is gericht op de bewoners van Amsterdam Zuidoost die palliatief terminale zorg behoeven. Amsterdam Zuidoost huisvest een diversiteit aan culturen. In veel niet westerse culturen bestaan uitgebreide rituelen rond sterven en rouw. Kennis van deze verschillen en van de belangrijkste rituelen zijn van belang voor een goede relatie tussen de zorg gevende, stervende en diens rouwende familie.

Wat bieden wij?
Hospice Amsterdam Zuidoost wilt steun bieden aan mensen in hun laatste levensfase en aan hun naasten. Soms is het niet mogelijk deze laatste fase thuis door te brengen. Daarom beschikt Hospice Amsterdam Zuidoost over een 'bijna-thuis' huis met 6 plaatsen (in het begin starten wij met 3 plaatsen) voor zorg in de laatste levensfase voor volwassenen vanaf 18 jaar voor een periode van 3 maanden. Hospice Amsterdam Zuidoost biedt een kleinschalige voorziening met een warme en huiselijke uitstraling waar men zichzelf kan zijn en samen met de naasten in vrijheid invulling kan geven aan de wensen en behoeften. Daarnaast biedt Hospice Amsterdam Zuidoost tijdelijk verblijf aan voor mensen in respijtzorg. Dit verblijf zal tijdelijk zijn omdat verblijf in de thuissituatie op dat moment niet mogelijk is.

Meer weten over dit mooie initiatief? Kijk dan op: http://www.hospiceamsterdamzuidoost.nl/ Donaties zijn welkom: http://www.hospiceamsterdamzuidoost.nl/steun-ons