Hoge werkdruk? AOF helpt graag!

 
Heb je als huisarts vaak het gevoel dat je achter de feiten aanloopt? Heb je regelmatig het idee dat je de dingen anders en beter zou moeten organiseren maar kom je er niet aan toe? Gaat er meer energie naar ‘to-do’ dan naar ‘er toe doen’? Wil je inzicht in hoe werkplezier weer belangrijk(er) kan worden?

Uit onderzoek en gesprekken blijkt dat het werk van huisartsen in meerdere opzichten complexer op is geworden en de werkdruk vaak hoog. Het AOF wil huisartsen (in achterstandswijken) die de werkdruk willen verbeteren graag ondersteunen. Met werkdruk bedoelen we de dingen die je als huisarts zélf kunt veranderen binnen de huidige regels en situatie waar je je in bevindt. Door verschillende vormen van coaching en praktische ondersteuning te bieden hopen we je werkplezier te verbeteren.

Vanaf maart 2017 biedt het AOF aan 15 huisartsen* gratis verschillende vormen van coaching en begeleiding. Heb je interesse? Laat het mij weten en kom 16 maart van 17.30 tot 19.30 uur naar de bijeenkomst over werkdruk. Nadere informatie over deze bijeenkomst volgt binnenkort.

Karlien Douma
Projectleider AOF
k.douma@1stelijnamsterdam.nl

 

*huisartsen werkzaam in achterstandswijken hebben hierbij voorrang