Hoe zit het ook al weer met privacy en labwaarden?

 
De apotheker moet de patiënt informeren over het gebruiken van labwaarden bij de medicatiebewaking. De patiënt moet uitdrukkelijk toestemming geven aan de apotheker voor het mogen inzien van labwaarden. Het beroepsgeheim van de voorschrijver mag in dit geval doorbroken worden omdat er voor de voorschrijver een verplichting is opgenomen in de wet.

Artsen die laboratoriumonderzoek hebben laten uitvoeren naar de nierfunctie (MDRD/e-GFR) van een patiënt, zijn verplicht om een afwijkende uitslag aan de apotheker van de patiënt te verstrekken. Apothekers kunnen daarnaast, met toestemming van de patiënt, andere labwaarden bij de arts opvragen. De arts is in deze niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht. De arts mag, als hij aanwijzingen heeft dat de toestemming ontbreekt, van de apotheker vragen dat deze aannemelijk maakt dat de patiënt toestemming gegeven heeft.

Meer weten? 

http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Overzicht-nieuws/Nieuwsbericht/134105/Reden-van-voorschrijven-op-recept-en-labwaarden-uitwisselen.htm

http://knmg.artsennet.nl/Dossiers-9/Dossiers-thematrefwoord/Geneesmiddelen-3/Reden-voorschrijven-op-recept/FAQ.htm