Hoe werkt de consultatie binnen de module POH GGZ?

 
Vanaf 1 januari 2014 is het voor huisartsen mogelijk om consultatie aan te vragen bij de (generalistische en specialistische) GGZ. In Amsterdam maken nog weinig huisartsen gebruik van deze mogelijkheid of weten niet goed hoe dit te organiseren. Daarom bij deze een korte toelichting.

Huisartsen kunnen voor patiënten met GGZ-problematiek consultatie aanvragen bij:

  • een psychiater
  • een psychotherapeut,
  • een (eerstelijns) GZ-psycholoog,
  • een klinische psycholoog,
  • een kaderarts GGZ.

Hoe werkt consultatie?
Een duidelijke vraagstelling van de huisarts is een voorwaarde voor consultatie. Consultatie is mogelijk op het gebied van bijv. diagnostiek, medicatie of behandeling. De consultatie-gevers rapporteren hun bevindingen telefonisch of schriftelijk. Bij consultatie geldt:

  • De patiënt wordt niet ingeschreven in de generalistische basisGGZ of in de specialistische GGZ.
  • Aanspraak op het eigen risico is niet van toepassing.

Financiering
De huisarts kan financiering voor deze consultatie aanvragen binnen de POH-GGZ module en ontvangt daarvoor een vast tarief per kwartaal. Tegenover deze prestatie staat een vergoeding die gelijk is aan maximaal 1 uur formatie POH GGZ per week per normpraktijk huisartsen (bovenop de POH GGZ-inzet), dit betreft zo’n € 2200,- op jaarbasis (o.b.v. normpraktijk). Klik hier om met het rekenmodel te berekenen hoeveel u kunt besteden aan consultatie.

Afspraken maken met aanbieders 
GGZ-aanbieders die de gevraagde consultatie leveren, brengen de kosten in rekening bij de huisarts die de consultatie heeft aangevraagd (inclusief BTW). Zij hanteren hun eigen tarieven voor de telefonische consulten en voor de eenmalige face-to-face consulten. Soms bieden zij ook consultatie binnen de huisartsenpraktijk of op een andere locatie dan de GGZinstelling / psychologenpraktijk. Het is zinnig om afspraken te maken met vertrouwde en deskundige samenwerkingspartners / aanbieders in de generalistische basisGGZ en specialistische GGZ over de consultatie (bjiv. over het betalingsverkeer en de BTW-plicht).

Voorbeelden consultatie casuïstiek

  1. Cliënt heeft zich verder in bipolaire stoornis verdiept. Ziet wel veel kenmerken, maar in een milde mate. Cliënt zou graag eenmalig door psychiater gezien willen worden.
  2. Een 22-jarige jonge vrouw meldt zich bij de huisarts in verband met faalangst. Tijdens een gesprek met de POH GGZ wordt duidelijk dat de klachten forser zijn dan in eerste instantie gedacht. Ze is onlangs gestopt met studeren en wordt ook steeds somberder. In de afgelopen 3 jaar zijn ook beide ouders overleden. De POH GGZ krijgt de diagnostiek niet goed rond: is er wel sprake van een diagnose, zo ja welke? En in welke mate speelt de persoonlijkheid van cliënte een rol in bovengenoemde klachten? Er wordt consultatie bij een GZ-Psycholoog aangevraagd.
  3. Het betreft een man waarbij in het verleden de diagnose Cluster B persoonlijkheidsstoornis is gesteld. Hij heeft meerder malen een manische episode gehad met psychotische kenmerken maar heeft hiervoor nooit behandeling gezocht of gekregen. Huidige klachten: heel onrustig, gebruik van alcohol en marihuana, snel angstig. Grote financiële problemen m.b.t. zijn eigen zaak, wat niet helemaal begrijpelijk is. Er is twijfel aan zijn motivatie voor psychiatrische behandeling / verslavingsbehandeling. Voor nu heeft de huisarts behoefte aan een medicatie-advies.