HKAA bestuur zoekt praktijkhouder

 
De HKAA is de vereniging die de wereld van álle huisartsen in Amsterdam en Almere kent en hun belangen verbindt en behartigt. Om hier invulling aan te kunnen blijven geven zijn wij opzoek naar een praktijkhouder die de ervaringen uit de eigen praktijk in het kringbestuur wil inzetten. In het bestuur streven wij naar een representatie van de huisartsen in Amsterdam. Wij voorzien dat er binnenkort geen praktijkhouder meer deelneemt in ons bestuur. Om een evenwichtig geluid te kunnen laten horen, vinden wij dit wel noodzakelijk. Bent u dus een breed geïnteresseerde huisarts met een eigen praktijk, neem dan snel contact op met het kringbestuur!

Wat doet het bestuur?

 • Belangenbehartiging: De HKAA is er voor alle huisartsen (in opleiding) in Amsterdam. Ons bestuur weerspiegelt dit door deelname van verschillende soorten huisartsen in verschillende fases van hun carrière uit verschillende delen van de kringregio. Op deze manier houden wij voeling met de ontwikkelingen in Amsterdam en Almere. Ook HAweb is een belangrijke bron van informatie en gesprek met onze leden.  
 • Sterke positionering in regio-organisaties: Om de krachten te bundelen en te komen tot meer eenheid, zijn in Amsterdam en Almere nieuwe overkoepelende regio-organisaties van huisartsen gevormd. In het kader van de Organisatie en Infrastructuur (O&I) financiering zijn 2 regioplannen geschreven in het kringgebied. Deze beschrijven de inhoudelijke richting voor de regio-organisaties op basis waarvan financiering aangevraagd wordt bij de zorgverzekeraar.  
 • Ethische en Maatschappelijke thema’s: Er wordt wel gezegd dat de spreekkamer van de huisarts de problemen van de samenleving weerspiegelt. Huisartsen zien maatschappelijke ontwikkelingen en trends snel. Dat betekent dat er vaak nog geen oplossingsrichtingen zijn in landelijk beleid. Het bestuur vindt het erg belangrijk om deze signalen van haar leden op te pakken en de ontwikkelingen bespreekbaar te maken. Of soms zelfs om een bredere beweging op te starten, denk hierbij aan de Dappere Dokters beweging of het Amsterdams Rookalarm.
 • Verbinding LHV landelijk: De HKAA is de regionale afdeling van de LHV voor Amsterdam en Almere. Dat betekent dat wij vertegenwoordigd zijn in de Landelijke Ledenraad. Daarnaast sluiten we in ons jaarplan waar mogelijk aan op de gezamenlijke prioriteiten die landelijk zijn opgehaald bij kringen, LHV Wadi, LOVAH, landelijk bestuur en stakeholders voor 2020.

Wat hebben wij te bieden

 • Een inspirerende bestuurlijke taak in een klein, enthousiast team waarin een breed scala aan huisartsenzorg-gerelateerde onderwerpen de revue passeren.
 • Een passende vergoeding ter compensatie van niet-gewerkte uren / inkomstenderving.
 • Het bestuur wordt ondersteund door een professionele organisatie van 3 (part-time) beleidsmedewerkers en een secretaresse.
 • Opleidingsmogelijkheden passend bij het bestuurswerk.

 Wat vragen wij

 • Als gevestigd huisarts actief te zijn in de regio Amsterdam/Almere.
 • Interesse in de organisatie en ontwikkeling van de eerste lijn en met name de huisartsenzorg in de nabije toekomst.
 • Tijd: het bestuur komt één keer per maand bij elkaar. Daarnaast wonen bestuursleden vergaderingen bij die passen in hun portefeuille. 
 • U treedt op de voorgrond namens de beroepsgroep.
 • Bestuurlijke ervaring is geen vereiste.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deze bestuursfunctie of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Annemieke van Dijk via het LHV regiobureau: 020-3445 988 of stuur uw C.V. naar bestuur@huisartsenkringamsterdam.nl