HKA werkgroep vraagt uw ervaringen met werkdruk POH GGZ

 
HKA werkgroep vraagt uw ervaringen met werkdruk POH GGZ
Met het oog op alle ontwikkelingen in de GGZ wil de HKA graag een beeld krijgen van de werkdruk en inzet van de POH GGZ in Amsterdam. De HKA-werkgroep GGZ heeft daarvoor een enquête opgesteld. Met uw antwoorden bepalen wij onze inzet in stedelijke overleggen met de GGZ-partners. Daarnaast geeft u op deze manier input voor de herziening van het functieprofiel van de POH GGZ. Invullen van de enquête neemt ongeveer 5 minuten in beslag.

Wat doen wij met uw inbreng?

Met de uikomsten van de enquête zullen wij zowel landelijk als lokaal aan de slag gaan om de GGZ zorg in Amsterdam te verbeteren. Zo generen we met uw antwoorden input voor het functieprofiel van de POH GGZ dat op dit moment landelijk wordt herzien. Daarnaast nemen wij in Amsterdam deel aan verschillende overlegtafels op het gebied van GGZ zorg, waar wij uw geluid kunnen laten horen en knelpunten kunnen aanpakken.    

Ga naar de enquête  

HKA werkgroep GGZ

De HKA werkgroep GGZ houdt de ontwikkelingen in Amsterdam op het gebied van GGZ bij en ontwikkelt regelmatig handige producten voor in de praktijk. Wij houden u hier op de hoogte van de activiteiten.