HKA werkgroep Ouderen ontwikkelt Amsterdams protocol 'Reanimatieafspraken maken en vastleggen'

 
 

Het protocol 'Reanimatieafspraken..', opgesteld in samenspraak met de werkgroep ouderen van de HKA, probeert de dappere huisarts een basis te bieden om niet reanimeer afspraken te maken in de dagelijkse praktijk.

In het kader van de visie “Dappere Dokters” streeft de HKA naar optimaal medisch handelen en binnen dat kader ook naar het voorkomen van onwenselijk en onnodig medisch handelen. Ook deelt de HKA de visie van het KNMG dat huisartsen op de hoogte moeten zijn van de wensen van hun kwetsbare patiënten rondom het levenseinde. Gesprekken over de wensen rondom het levenseinde kunnen over verschillende onderwerpen gaan. Reanimatie is in dit kader een situatie waarover concrete afspraken gemaakt kunnen worden. Omdat hierbij vaak meerdere hulpverleners en omstanders betrokken zijn, vindt de HKA dit ook wenselijk.