HKA voorstander van Transmuraal Incident Melden in Amsterdam

Maak alvast kennis tijdens de HKA conferentie op 23 mei!
 
In 2016 heeft de HKA in haar visiedocument kwaliteit het leren van collegiale ervaringen en van reflectie op eigen handelen centraal gesteld. In het verlengde hiervan ligt Transmuraal Incident Melden waarmee incidenten die zich in de ketenzorg voordoen inzichtelijk worden, om vervolgens verbeteringen te kunnen doorvoeren. Zowel in Zwolle als in Hoorn zijn hier goede ervaringen mee opgedaan. Het HKA-bestuur is er daarom voorstander van een dergelijk systeem ook in Amsterdam op te zetten. Wij hebben deze vraag neergelegd bij het Transmuraal Platform Amsterdam dat door SIGRA wordt georganiseerd. Alvast kennismaken? Schrijf u dan in voor de HKA-conferentie Kwaliteit van 23 mei aanstaande en neem deel aan de workshop Transmuraal Incident Melden.

Transmuraal Incident Melden
Er zijn al veel systemen om de veiligheid in de zorg te waarborgen. Maar als patiënten worden overgedragen van de ene zorginstelling of zorgverlener naar de andere, kan het nog makkelijk misgaan. In West-Friesland sloeg een aantal zorgorganisaties daarom de handen ineen. In een interessant artikel in Medisch Contact worden de eerste ervaringen gedeeld.

HKA conferentie ‘Geïnspireerd op weg naar optimale kwaliteit’
De huisartsenkring Amsterdam/Almere biedt u op 23 mei een divers programma rond het thema kwaliteit. In het plenaire deel zal onder andere de nieuwe Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) van Amsterdam zich aan u voorstellen. In het tweede deel van de avond kunt u kiezen uit verschillende workshops, waaronder een sessie over transmuraal incident melden.

U kunt zich per mail aanmelden via: nascholing@1stelijnamsterdam.nl 
Dit onder vermelding van ‘HKA-Conferentie 2017’ en uw BIG-nummer.
Bij het aanmelden kunt u ook de nummers aangeven van de workshops die uw voorkeur hebben.