HKA visie op huisartsenzorg

 
 Het bestuur heeft de afgelopen maanden stap voor stap vorm gegeven aan de ‘HKA visie op huisartsenzorg’. De laatste stap is genomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 april waarin het document is besproken en vastgesteld. Dit document heeft een tweeledig doel. Ten eerste is het bedoeld om houvast te bieden in de stappen die de HKA neemt. Om actualiteit te garanderen is het de bedoeling dit stuk periodiek ter discussie te stellen voor bijstelling of aanvulling. Ten tweede is de ‘HKA visie op huisartsenzorg’ bedoeld om overzicht en inzicht te bieden aan externen over de uitgangspunten en gedachten van de HKA. Niet alle punten genoemd in het document zullen door de HKA actief worden opgepakt.

Hieronder treft u de HKA visie op huisartsenzorg;