HKA stuurt brandbrief ELV naar minister van VWS en zorgverzekeraars

 
Het bestuur van huisartsenkring Amsterdam/Almere maakt zich grote zorgen over de toegang tot en voldoende capaciteit van Eerstelijns Verblijf (ELV) met ingang van 1 januari 2017. Daarom stuurden wij op 12 december een brandbrief naar minister Schippers en naar Zilveren Kruis en ZN. Inmiddels is er vanuit VWS contact opgenomen met de HKA. Ook is er een eerste overzicht beschikbaar gekomen van locaties waar ELV en Geriatrische Revalidatie Zorg in Amsterdam met ingang van 1 januari zullen worden aangeboden. Dit is echter nog niet definitief.

Begin december nog geen ELV in Amsterdam gecontracteerd voor 2017
De HKA heeft begin december gesprekken gevoerd met een aantal grote zorgaanbieders in Amsterdam. De resultaten van deze gesprekken zijn teleurstellend en zorgelijk:

  • Nog geen enkele V&V-instelling heeft ELV bedden gecontracteerd bij de zorgverzekeraars. [Naschrift d.d. 21 december: Enkele organisaties hebben inmiddels een overeenkomst met Zilveren Kruis getekend.]
  • Slechts één instelling is bereid 7x24 uur bereikbaar te zijn voor een opname, en één andere instelling is voor één locatie daartoe bereid. De andere instellingen willen alleen tijdens kantooruren patiënten opnemen.
  • Rechtsstreek contact tussen huisarts/specialist en SO over een (mogelijke) opname wordt afgewezen.

Onze brief is via de LHV landelijk ook aan de fracties van D66 en CDA gestuurd. 

Update 21 december
Donderdag 15 december is door het ministerie van VWS telefonisch contact opgenomen met onze voorzitter, Stella Zonneveld. Naar aanleiding daarvan heeft VWS verder contact opgenomen met andere betrokken partijen in de stad (SIGRA, ROAZ, Zilveren Kruis). 

Enkele organisaties hebben inmiddels een overeenkomst met Zilveren Kruis getekend. Ook is er een eerste overzicht beschikbaar gekomen van locaties waar ELV en Geriatrische Revalidatie Zorg in Amsterdam met ingang van 1 januari zal worden aangeboden. Dit blijft echter onder voorbehoud en geeft nog geen duidelijkheid over de toegankelijkheid van ELV 7x24 uur. 

Kijk in ons dossier 'Eerstelijns Verblijf, crisis- en overige kortdurende opnames' voor informatie o.a. over de locaties voor 2017.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Brandbrief ELV aan VWS, ZK en ZN560.29 KB