HKA ondersteunt pilot fysieke triage binnenlopers op HAP / SEH West

 
HpA heeft eind december aangekondigd een pilot te starten met de binnenlopers op HAP / SEH West. De HKA ondersteunt deze pilot, omdat deze goed past in onze politieke lijn van inzicht geven in substitutiemogelijkheden die door het beleid van de Minister nu blijven liggen.

De pilot duurt 6 maanden, waarin op vrijdagavond wordt proefgedraaid met fysieke triage van binnenlopers op de SEH en HAP. De bedoeling is dat alle binnenlopers zich melden bij de balie van de SEH. Daar zit een assistente van de HAP die met een korte checklist vaststelt of iemand getrieerd moet worden door een SEH-verpleegkundige of door een assistente van de HAP. Patiënten voor de HAP worden dan fysiek getrieerd (in een triagekamer op de SEH) en vervolgens met een zelfzorgadvies geholpen óf doorgestuurd naar de HAP voor een consult. 

De huisartsen die meedoen aan de pilot volgen een gezamenlijke scholing met de assistenten en werken vervolgens als regie-arts op de HAP, maar zijn beschikbaar voor overleg met de assistente die de fysieke triage doet en voor het autoriseren van de zelfzorgadviezen. Patiënten die na telefonische triage zijn uitgenodigd op de HAP worden uiteraard niet meer opnieuw getrieerd.

De HKA ondersteunt deze pilot op West, omdat:

  • Dit een goed voorbeeld is van een kleinschalige pilot die cijfers gaat opleveren van zeer efficiënte substitutie, waartoe huisartsen ZOUDEN kunnen overgaan, ware het niet dat, helaas, de bezuinigingen in de weg staan. Als de pilot beëindigd is, is de substitutie ook weer beëindigd.
  • Het HKA bestuur steeds heeft gezegd dat we Achmea, en de minister, willen laten zien wat huisartsen ZOUDEN kunnen doen om kostenbesparend te werken: we blijven praten en verschaffen inzicht.
  • We tegelijkertijd (samen met HpA) met Achmea in gesprek zijn over andere financieringsmogelijkheden, zoals financiering vanuit het ziekenhuisbudget, om projecten te stimuleren die de zorg verbeteren, zonder dat deze ten koste gaan van het budget van de huisartsen of de werkdruk van de huisartsen.

De HKA blijft zich inzetten voor een structurele verbetering van de financiering van de huisartsenzorg. Deze pilot geeft inzicht in de kansen die blijven liggen. Het is aan de Minister en de zorgverzekeraars om hun keuze te maken.

Met vriendelijke groet,

Bart Meijman, voorzitter HKA
Mai Neijens, HKA afgevaardigde in de HDR, en voorzitter van de HDR