Het Transmuraal Platform BOS voor de regio’s rondom het BovenIJ ziekenhuis, het OLVG en het SLAZ, kan worden opgericht!

 
Achmea heeft steun en betrokkenheid toegezegd en daarmee maakt zij de oprichting van het Transmuraal Platform BOS mogelijk. De initiatiefnemers: HKA, Amsterdamse huisartsen-zorggroepen en gezondheidscentra, het BovenIJ ziekenhuis, het OLVG, het SLAZ, SIGRA, 1ste Lijn Amsterdam en Cliëntenbelang Amsterdam zijn verheugd.

Het initiatief voor een Transmuraal Platform is ontstaan omdat huisartsen en specialisten veel transmurale mogelijkheden zagen om de zorg zo in te richten dat:

  • de patiënt zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek ontvangt,
  • de doelmatigheid van de zorg verbetert, met behoud of zelfs verhoging van kwaliteit.

Deze artsen beseffen dat medische professionals in staat zijn de huidige medische praktijk i.h.a. en hun eigen handelen in het bijzonder kritisch te bekijken én te veranderen.
Op basis van hun ervaringen met transmurale samenwerking wisten de initiatiefnemers dat vooral het implementeren en borgen van transmurale afspraken bij álle artsen in de regio, inclusief een blijvende gedragsverandering, een moeizaam proces is. Er ontstond een behoefte aan een gezamenlijk eigenaarschap van regionale medisch-inhoudelijke transmurale werkafspraken én aan centrale coördinatie. Vanuit deze context hebben de artsen het plan voor het Transmuraal Platform BOS ontwikkeld. Door de toezegging van Achmea kan het platform, na een periode van zorgvuldige voorbereiding, nu daadwerkelijk opgericht worden.

Nadere informatie over de oprichting en de voorgenomen activiteiten van het TP BOS volgt later.