Het is tijd om jullie stem te laten horen!

 
 
Zoals jullie vast weten heeft de HKA zich een jaar lang ingezet om jullie belangen te behartigen in de gesprekken met de inkopers van huisartsenzorg van Zilveren Kruis-Achmea. In het zorgakkoord 2018 is groeiruimte voor huisartsenzorg afgesproken. Om hier een goede invulling aan te geven, hebben wij ingezet op:
  • Structurele versterking van het praktijkteam van de huisarts door uitbreiding van de formatie POH-S en praktijkmanagement.
  • Extra en structurele financiering voor zorg voor kwetsbare ouderen
  • Extra tijd voor bespreking van spiegelinformatie en intervisie als kwaliteitsinstrument
  • Investering in meer tijd voor de patiënt voor de huisarts en overlegtijd met derden

Hoewel wij met ZK op inhoud overeenstemming bereikt hadden, was dat niet het geval op het gebied van financiering. Het huisartscontract 2018 geeft geen noemenswaardige extra investering te zien van de huisartsenzorg. Zowel de kringen als LHV hebben protest aangetekend tegen deze gang van zaken. Dit heeft echter niet geleid tot aanpassing van het contract 2018.

Het HKA-bestuur is zich bewust van de grote onvrede in de achterban over het feit dat ZK geen blijk geeft ernst te maken met de problematiek in de huisartsenzorg. Het gaat de huisartsen niet om hun inkomen, maar om goede zorg kunnen blijven bieden, overleven en het vak aantrekkelijk houden voor toekomstige huisartsen. Als er niet meer handen ingezet kunnen worden in de huisartsenpraktijken of meer tijd besteed kan worden aan het verlenen van goede zorg, kunnen wij de toenemende zorgvraag niet bolwerken.  

Wij kunnen dit opnieuw over onze kant laten gaan of onze stemmen laten horen.  

Wil jij ook je hart luchten en dit probleem adresseren klim dan nu in de pen. “Woorden zijn scherper dan het zwaard”  vooral als die collectief aan het juiste adres gericht worden. Het zal de HKA helpen om jullie belangen te kunnen behartigen als het geluid van onze leden luid en duidelijk klinkt. 

Deze actie kost weinig tijd en geld. Maak gebruik van de tekst van een van onze boze huisartsen of laat je eigen frustraties aan het woord.  Het maakt niet uit of je praktijkvoerder bent of waarnemer. Laat horen dat je van de verzekeraar verantwoordelijkheid verwacht! 

Om je te helpen hebben wij een voorbeeldtekst, instructie en adressenlijst toegevoegd.

Met vriendelijk groet  

Stella Zonneveld, voorzitter
namens het HKA-bestuur.

BijlageGrootte
Bestand Voorbeeldbrief15.03 KB
Bestand Instructie13.28 KB
Bestand Adressenlijst14.36 KB