Het gesprek tussen huisarts en patiënt over de laatste levensfase: de Dappere patiënt!

 
Veel ouderen gaan door hun leeftijd vrij bewust hun laatste levensfase in. Een onderdeel van dit bewustzijn kan bestaan uit een gesprek met de huisarts over wensen rond medische behandelingen. Zowel voor huisarts als oudere is het niet eenvoudig een dergelijk gesprek aan te gaan. 1ste Lijn Amsterdam heeft daarom samen met de HKA groepsgesprekken georganiseerd rond dit thema voor Amsterdammers en huisartsen. Hier is een interessant verslag van gemaakt met tips en aanbevelingen.

Veel ouderen gaan door hun leeftijd vrij bewust hun laatste levensfase in. Dit biedt hen de gelegenheid om beslissingen te nemen over zorg en behandeling in deze fase. Het tijdig bespreken met en afstemmen van wensen en ideeën voor zorg (met de huisarts) kan vaak belastende medische behandelingen voorkomen. Dit leidt vaker tot behoud van autonomie en biedt de mogelijkheid om invulling te geven aan de kwaliteit van leven op basis van eigen normen en waarden. Daarnaast is het voor de huisarts prettig om, bij plotseling ontstane situatie, te weten wat de wens van de patiënt in de laatste fase van zijn leven.

1ste Lijn Amsterdam heeft samen met de HKA groepsgesprekken georganiseerd rond dit thema voor Amsterdammers en huisartsen. Het doel van deze groepsgesprekken was:

  1. Ouderen bewust te maken om over hun wensen en ideeën over de zorg in hun laatste levensfase in gesprek te gaan. Evenals ze beter inzicht te geven in hun mogelijkheden. Wat zijn mogelijk belemmeringen om in gesprek te gaan.
  2. Huisartsen inzicht te geven in de vragen en ideeën van ouderen en te stimuleren om actiever in te zetten op communicatie hierover met de oudere patiënt.

Zowel voor huisartsen, als voor ouderen kwamen er waardevolle tips en aanbevelingen uit de gesprekken.

Het hele verslag, inclusief tips en aanbevelingen, kunt u hier lezen!

Meer weten: Riet Kemp
                    020 3445387