Het AOF zoekt voor haar bestuur een voorzitter

Vacature
 
 
Het AOF ondersteunt huisartsen in achterstandswijken. De beschikbare fondsmiddelen komen vanuit Zorgverzekeraars Nederland. Het AOF heeft de mogelijkheid om buiten bestaande finan- ciële stromen (innovatieve) projecten op te zetten, ondersteuning te bieden en kennis te delen. Een voorbeeld hiervan is de POH. In het verleden is de POH door de achterstandsfondsen omarmd én gefinancierd. Wegens succes zit de POH nu in de structurele financiering.

De organisatie, het bestuur en de voorzitter

Het AOF heeft een projectleider die samen met een klein projectbureau voor de dagelijkse gang van zaken zorgt. De projectleider is de rechterhand van de voorzitter. Tevens is er een klank- bordgroep met huisartsen. Deze komt periodiek bij elkaar, zij adviseert het bestuur over de strategische en tactische besluiten en over mogelijke projecten. In het bestuur van het AOF zijn naast de voorzitter nog twee huisartsen en twee medewerkers van Zilveren Kruis actief. Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategische en tactische keuzes. De voorzitter is het uithang- bord van het AOF op bestuurlijk niveau in de stad en in de regio.  

Als voorzitter ben je zichtbaar voor huisartsen in achterstandswijken en voor het netwerk hierom- heen zoals de gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis en andere beleidsmakers. Je hebt het vermogen om initiatieven verder te brengen en te faciliteren. Daarnaast ben je in staat om huis- artsen te enthousiasmeren initiatieven te starten. De rol en positie van de huisarts in de achter- standswijken ken je goed. Deze positie weet je goed op de agenda te brengen en te houden bij partners in de stad.

Wat vraagt het AOF van de voorzitter

    • ·  Praktiserend huisarts in een achterstandswijk van Amsterdam
    • ·  Bredekennisvanachterstandsproblematiek
    • ·  Visie op actuele ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg specifiek over achterstands- problematiek
    • ·  Gevarieerde inzet gedurende het jaar. De gemiddelde inzet is anderhalf uur per week.

Het bestuur vergadert vier maal per jaar.

Solliciteren
Enthousiast? Stuur je brief met cv voor 18 december naar c.peters@elaa.nl. Wij kijken uit naar je reactie.

Informatie
Voor vragen over de functie of het AOF bel met de projectleider Chiel Peters: 06 420 64 321 Op www.aof-amsterdam.nl lees je meer over onze projecten.