HaROP update: Toolkit Psychosociale hulp (PSH) na aanslagen

 
HaROP update: Toolkit Psychosociale hulp (PSH) na aanslagen
In het dossier HaROP vindt u per regio de belangrijke actuele documenten met betrekking tot het Huisartsen RampenOpvangPlan van de kring Amsterdam/Almere. Dit dossier wordt, indien nodig en wanneer beschikbaar, continue geüpdatet en aangevuld. Recent is de toolkit PSA ‘Psychosociale hulpverlening na aanslagen’ toegevoegd aan het dossier.

De Toolkit PSH na aanslagen brengt de lessen bij elkaar die geleerd zijn uit focusgroepen en gesprekken met zorgverleners en beleidsmakers in diverse landen. Een aantal van deze lessen zijn niet alleen van toepassing op aanslagen, maar kunnen ook in de nafase van andere rampen relevant zijn. Nieuw is ook dat deze toolkit in online vorm is.  De online vorm maakt het makkelijker om de formats en instrumenten te downloaden en aan te passen en de Toolkit kan beter actueel gehouden worden.

Het volledige bericht kunt u lezen in  het dossier Spoedzorg/HArop.