Harop trainingen 2013 voor Amsterdam en NH Midden

 
In de Wet BIG en de Wet Veiligheidsregio’s is opgenomen dat “huisartsen zelf verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden en leveren van verantwoorde zorg onder alle omstandigheden”. Dit betekent dus ook ten tijde van een ramp of crisis. Hieruit is het project ‘huisartsenzorg onder crisisomstandigheden’ voortgekomen. . Als één van de resultaten van dit project is eind 2012 het Huisartsen Rampen OpvangPlan (HaROP) gereed gekomen. Per regio zijn in het kader van het Harop diverse crisis-coördinatoren en hagro-coördinatoren aangesteld. Vorig jaar is begonnen met een scholingstraject. Ook dit jaar verzorgt de kring weer de basis-, en vervolgscholingen voor de betreffende crisis-coördinatoren en de Hagro-coördinatoren.

Wat is de rol van deze coördinatoren dan eigenlijk? En van de HAGRO? En de Huisartsenpost?

Voor dit jaar staan er 8 bijeenkomsten in de planning en vier soorten training voor crisis-coördinatoren en hagro-coördinatoren.

Het doel van deze trainingen is om dit jaar iedereen op hetzelfde kennisniveau te krijgen.

  1. Crisisbesluitvorming basis voor crisisteamleden voor diegene die de training in 2012 niet heeft gevolgd
  2. Combinatietraining: een basissimulatietraining mét vervolg voor Hagro-coördinatoren voor diegene die de basistraining in 2012 niet heeft gevolgd
  3. Vervolgtraining voor Hagro-coördinatoren die de basissimulatietraining in 2012 hebben gevolgd
  4. Bezemgroep voor Hagro-coördinatoren indien nodig

Het betreft interactieve bijeenkomsten, waarin de genodigden worden geconfronteerd met een (gesimuleerde) crisissituatie afgestemd op de regio. Een rampscenario wordt voorgelegd en we gaan gezamenlijk in kleine groepen onder een realistische tijdsdruk op zoek naar de beste oplossing om de huisartsenzorg in stand te houden.