Harop Amsterdam zorgt voor de juiste informatie over het Corona virus

Communicatiestructuur en handige informatie
 
Het Coronavirus is inmiddels verspreid in Europa en ook in Nederland… Dit kan zowel een forse toename van patiënten als uitval van uw personeel betekenen. Wij zijn alert en inmiddels goed voorbereid. Het Huisartsen rampen opvang plan (Harop) is in werking. Het crisisteam heeft regulier overleg en er is inmiddels een stedelijke dekking van de zogenaamde ‘Huisarts Coördinatoren Harop’ (HCH) per wijk. De huisartswijkgroepen worden hiervoor als basis gebruikt, maar ook andere groepen huisartsen in een wijk kunnen bijdragen tot de optimale stedelijke dekking.

Een goed gedefinieerd en functionerend huisarts-coördinatoren netwerk

Amsterdam moet goed voorbereid zijn op rampen en crises. Dit is vastgelegd in het integrale crisisplan huisartsen Amsterdam. Stadsbrede communicatie is ten tijde van een ramp of crisis van groot belang. Het crisisteam, belast met de coördinatie, moet in zo’n situatie naast informatie verstrekken ook een actueel beeld hebben van de beschikbare huisartsenzorg teneinde de huisartsenzorg in de stad zo lang als mogelijk te waarborgen. De Huisarts Coördinator Harop speelt hierin een belangrijke rol en is uw verbinding met het crisisteam. 

Weet u niet wie de coördinator in uw wijk is? Vraag het collega’s of stuur een mailtje naar huisartsenkringamsterdam@lhv.nl

Via uw wijkgroep coördinator, de LHV, HKAA en de HpA wordt u regelmatig geïnformeerd over de laatste stand van zaken. En houden wij zicht op de kwaliteit en de capaciteit huisartsenzorg in de stad.

Handige informatie:

Voorbeeldposter voor op uw toegangsdeur (bijgevoegd): Nederlands / Engels

BijlageGrootte
PDF-pictogram Corona poster NL369.21 KB
PDF-pictogram Corona poster ENG370.02 KB