H-TEAM initiatief: HIV STOPT IN AMSTERDAM

 
 
“Het einde van hiv in Amsterdam” – dat was één van de ambitieuze missies van professor Joep Lange. Voor de fatale vlucht met MH-17 in juli 2014 startte hij een innovatief project waarin alle belangrijke partners samenwerken om hiv te stoppen in Amsterdam: het H-TEAM initiatief (Hiv Transmissie Eliminatie Amsterdam). Eerder opsporen en snel behandelen van hiv zorgt niet alleen voor individuele gezondheidswinst, maar roept ook een halt toe aan verdere verspreiding.

 

In Amsterdam vinden jaarlijks naar schatting zo’n 300 hiv infecties plaats. 44% van de mensen met hiv komt te laat in zorg. Dat kan beter: www.HTEAM.nl.

DTO en praktijkspiegel: 2 vliegen in 1 klap!
Ruim 80% van de huisartsen heeft in het contract met Zilveren Kruis de module praktijkspiegel ‘aangevinkt’. Voorwaarde van Zilveren Kruis is, dat een huisartsengroep minimaal 3x per jaar bij elkaar komt en een spiegelbijeenkomst houdt. De ervaring leert, dat de praktijkspiegel erg algemeen is en dat verdieping gewenst is. Een voorbeeld is het DTO: psychofarmaca in de eerste lijn, een ander mooi voorbeeld is het DTO hiv en soa testen in de eerste lijn: u krijgt spiegelinformatie over uw testgedrag, u krijgt een stuk nascholing en last but not least: u geeft een zinvolle invulling aan de voorwaarden die Zilveren Kruis stelt. Lees hieronder meer over het DTO dat wij met u kunnen organiseren.

Doe mee aan de Teach the teacher bijeenkomst voor het DTO ‘hiv en soa testen in de eerste lijn’ (juli & september)
Wij organiseren weer een geaccrediteerde ‘Teach the Teacher bijeenkomst’ voor huisartsen die met hun hagro of FTO groep een DTO Hiv en soa testen in de eerste lijn willen organiseren. De groepen die het DTO gedaan hebben, krijgen ongeveer anderhalf jaar na dato opnieuw spiegelinformatie aangeboden zodat veranderingen in het testgedrag duidelijk worden en de gemaakte werkafspraken geëvalueerd kunnen worden.

De groepen die dit DTO al gedaan hebben waren erg enthousiast en beoordeelden de bijeenkomst met een ruime 8,5! De deelnemers werden begeleid door een huisarts uit hun eigen groep die van tevoren geschoold was tijdens een ‘Teach the Teacher’ bijeenkomst gegeven door Jan van Bergen, de DTO projectleider.

Het voordeel van de ‘Teach the Teacher-vorm’ is dat de materie meer geborgd wordt in de betreffende praktijk: onderwijs geven is de beste wijze van leren en de eigen huisarts is nauw betrokken bij implementatie van werkafspraken. Daarbij is het mogelijk om tijdens het DTO inhoudelijke ondersteuning te krijgen van een expert of seksHAG-lid. Het DTO hiv en soa testen in de eerste lijn is geaccrediteerd voor huisartsen. Als u een DTO binnen uw FTO groep organiseert, kan de betrokken EKC ook voor de accreditering zorgdragen.

Wat houdt het DTO hiv en soa testen in de eerste lijn precies in?
Met behulp van een praktisch werkboek bespreekt u aan de hand van spiegelinformatie uw testgedrag op het gebied van hiv, chlamydia en gonorroe. Daarnaast verrijkt u uw kennis op soa gebied, kijkt u opnieuw naar de NHG standaard en maakt u werkafspraken met uw collega’s die u een jaar later evalueert m.b.v. recente spiegelinformatie. Lees hier meer over het DTO.

Wat heeft het DTO uw Amsterdamse collega’s tot nu toe opgeleverd?

 • “Het geeft me inzicht in mijn diagnostisch handelen: vaker, eerder, breder testen! De kwaliteit van mijn testgedrag gaat omhoog.”
 • “Het leert me: 
        - beter uit te vragen en ook de test locatie beter te bepalen.   
        - dat anale testen een nog ondergeschoven kindje zijn.
        - alerter te zijn op indicatorziekten.”
 • “De beslisboom SOA diagnostiek is een handig hulpmiddel.”
 • “Het delen van casuïstiek scherpt mijn denken.”
 • “We hebben op basis van de uitkomsten werkafspraken gemaakt. Over een jaar nemen we ons testgedrag opnieuw onder de loep: hebben deze afspraken effect gehad?”

Data
Wilt u deelnemen aan de ‘Teach the Teacher’ bijeenkomst, dan kunt u kiezen uit twee data: donderdag 20 juli of donderdag 7 september.
Inloop met broodjes vanaf 17.00 uur, start om 17.30 en einde om uiterlijk 19.30 uur.
Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.
Aanmelden voor de Teach the teacher kan via een e-mail naar 1ste Lijn Amsterdam ovv de datum van uw voorkeur.

Evaluatie Hiv Test Week 2016
De Hiv Test Week 2016 had als doel het versterken van het van bewustzijn van het belang van hiv-testen onder alle mensen van 16 jaar en ouder die in Amsterdam wonen en het bevorderen van hiv-testen onder specifieke groepen, vooral mannen die seks hebben met mannen en mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond.

Tijdens de Hiv Test Week 2016 zijn er in totaal 806 hiv-sneltesten afgenomen in Amsterdam. Er is niemand hiv-positief getest. Een jaar eerder waren 3 personen positief getest.Er deden 14 huisartspraktijken mee, 4 ziekenhuizen, GGD Amsterdam (met 2 locaties) en de AIDS Health Care Foundation. Met name bij de deelnemende huisartspraktijken in Amsterdam Zuidoost zien we een toename van het aantal hiv-sneltesten ten opzichte van het aantal testen tijdens de Hiv Test Week in het jaar daarvoor (2015). Van de mensen die zich lieten testen was 33% nooit eerder getest op hiv en 42% had zich langer dan een jaar geleden op hiv getest. Bijna 60% van de deelnemers behoorde tot een van de twee doelgroepen (MSM of mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond). Dit percentage komt ongeveer overeen met het percentage van 2015, toen was dit 62%.

Deelnemende huisartspraktijken waren over het algemeen positief over de Hiv Test Week en het merendeel zou een komend jaar weer participeren. De Hiv Test Week lijkt iets te doen met het bewustzijn van Amsterdammers en professionals ten aanzien van het belang van testen op hiv. Echter, de Hiv Test Week campagne zou een volgende keer sterker neergezet kunnen worden, zodat we daarmee het bereik van de campagne vergroten.

Met vriendelijke groet,
Namens het H-TEAM