Griep-en Pneumokokken vaccinatie op alternatieve locaties

 
De griepvaccinatie zal er dit jaar anders uit zien dan normaal, want ook deze moet worden georganiseerd binnen de regels van 1,5 meter afstand. Voor ruim 50 praktijken in Amsterdam betekent dit dat zij de vaccinaties niet binnen de eigen praktijk kunnen geven. Zij doen een beroep op de gemeente Amsterdam die op verzoek van VWS ruimtes beschikbaar stelt aan de huisartsen die de jaarlijkse griep- en pneumokokkenvaccinatie in verband met de coronamaatregelen niet in hun eigen praktijk kunnen organiseren. Wij informeren u over de afspraken en werkwijze.

Aanpak Amsterdam

Via de zorggroepen en coördinatoren van de wijkgroepen is geïnventariseerd welke praktijken een beroep op de gemeente moeten doen voor het vinden van een alternatieve ruimte voor de griep- en pneumokokkenvaccinatie. Het overzicht en contact met de gemeente verloopt via de HKAA. De gemeente is hard aan het werk om geschikte locaties te inventariseren.

Na overleg met de GGD en gemeentelijk vastgoed worden lijsten samengesteld met per stadsdeel mogelijke locaties voor het organiseren van de griep-en pneumokokkenvaccinaties. Dit zijn bijvoorbeeld locaties van welzijnsinstellingen zoals huizen van de wijk, of locaties waar de stembureaus gebruik van maken. Deze informatie wordt via de contactpersonen van de zorggroepen of wijkgroepcoördinatoren gedeeld.

Kosten alternatieve locatie

De kosten voor het gebruik van de alternatieve locaties worden door de welzijnsinstellingen of door de gemeente Amsterdam op zich genomen.

Stedelijke coördinatie en monitoring

De stedelijke coördinatie en monitoring ligt bij de HKAA, i.s.m. de zorggroepen. Heeft u problemen, dan horen wij dat graag zodat we verdere actie kunnen ondernemen.

Ook als het is gelukt een passende alternatieve locatie te vinden, ontvangen wij graag een berichtje. Zo kunnen we monitoren of er voor iedereen een oplossing wordt gevonden.

Stuur uw bericht naar: huisartsenkringamsterdam@lhv.nl