GGZ-werkgroep: Standpunt screener

 
Standpunt GGZ-werkgroep voor HKA aanleiding een brief te sturen

De HKA-werkgroep GGZ heeft een standpunt uitgebracht over de GGZ-screeners in de huisartsenzorg. Op basis van dit standpunt heeft de Huisartsen Kring Amsterdam gemeend een signaal af te moeten geven door een brief te sturen aan het bestuur van de LHV en het NHG. Daarin heeft de kring haar bezorgdheid geuit over de ontwikkelingen rondom de screeners van zorgverzekeraars  in de huisartsenzorg. De huisarts én de patiënt zijn niet gebaat bij een screener als verwijsinstrument ten behoeve van de GGZ. Voor Amsterdam gaat het met name over de door Achmea gehanteerde screener Mirro.

In een gezamenlijke reactie van de LHV en de NHG worden deze zorgen gedeeld.

In het overleg met ZN hebben zij begin dit jaar naar voren gebracht dat de screenings triageinstrumenten voor de GGZ die nu de ronde doen niet wetenschappelijk zijn onderbouwd en daardoor niet aanvaardbaar zijn voor gebruik. De discussie hierover met ZN is nog gaande. Het HKA-bestuur zal de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden. Zodra er meer bekend wordt, zullen wij u dit melden.