GGD: Hitte en gezondheid

 
Voor veel mensen is een zonnige zomerperiode dé tijd om te genieten. Helaas komen steeds vaker hittegolven voor en worden we daar steeds kwetsbaarder voor. Dit komt door bijvoorbeeld vergrijzing en de trek naar stedelijk gebied waar het veel warmer wordt. Voor een aantal risicogroepen vormt aanhoudende hitte een risico op sterfte, gezondheidsschade of ongemak.

Risicogroepen zijn:

  • Ouderen
  • Jonge kinderen
  • Mensen met overgewicht
  • Chronisch zieken
  • Daklozen
  • Gebruikers van specifieke geneesmiddelen, alcohol of drugs
  • Mensen die in sociaal isolement verkeren
  • Sporters en mensen met zwaar fysiek (buiten) werk

De GGD Amsterdam wil gezondheidsproblemen door hitte helpen voorkomen en geeft burgers en zorgverleners informatie, tips en handelingsperspectieven.

Kijkt u hiervoor op de website: http://www.ggd.amsterdam.nl/milieu-gezondheid/hitte/

In de bijlage van deze mail staan hitte-informatiebladen om zelf uit te printen en te gebruiken als cliënt-informatie. Tevens is een hitte-informatieblad als powerpoint beschikbaar voor  wachtkamerschermen.  Rondom een hittegolf kunt u uw doelgroep hiermee informeren.

Graag doen wij een beroep op uw medewerking bij het verder informeren van mensen die tot de risicogroepen behoren.

Met vriendelijke groet, 

Team Milieu en Gezondheid
GGD Amsterdam
Email: leefomgeving@ggd.amsterdam.nl