GGD: hitte attendering zomer 2020

 
Voor veel mensen is een zonnige zomerperiode dé tijd om te genieten. Voor een aantal risicogroepen vormt aanhoudende hitte echter een gezondheidsrisico. Risicogroepen zijn ouderen, jonge kinderen, mensen met overgewicht, chronisch zieken, daklozen, gebruikers van specifieke geneesmiddelen, alcohol of drugs en mensen die verkeren in sociaal isolement.

In 2019 bijvoorbeeld vielen er tijdens de hittegolf eind juli in één week zo’n vierhonderd  doden méér dan in een gemiddelde week in de zomer. Bovendien zijn er jaarlijks grote aantallen mensen die ongemak en klachten ondervinden, en vele anderen die zorgen over hen hebben of professioneel zorg verlenen. Ziekenhuizen melden ook dat tijdens hittegolven meer mensen op de spoedeisende hulp terechtkomen. Hitte is dus een serieus gezondheidsrisico en door klimaatverandering en vergrijzing zullen de effecten van hitte op de gezondheid verder gaan toenemen.  

Om mensen op een veilige manier te kunnen ondersteunen bij hitte moeten we in 2020 ook rekening houden met de afgesprokenCorona maatregelen. De zorg is anders georganiseerd en ondersteuning aan elkaar moet worden aangepast om zo veilig mogelijk met elkaar te kunnen omgaan door bijvoorbeeld 1,5 meter afstand te houden. De A3 Hitte-infographic in de bijlage (en in PP en A4 format op de website)  is hierop geactualiseerd.  

De GGD Amsterdam wil gezondheidsproblemen en ongemak door hitte helpen voorkomen en geeft burgers en zorgverleners informatie, tips en handelingsperspectieven.
Kijkt u op de website: http://www.ggd.amsterdam.nl/milieu-gezondheid/hitte/  

Let op: niet alle adviezen op de hittepagina van de GGD Amsterdam zijn al aangepast aan de geldende corona maatregelen. Blijf dus altijd rekening houden met  de hygiëne maatregelen die van belang zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan!  

Bereidt u alvast voor op één of meerdere hitteperiodes tijdens het komende zomerseizoen.
Graag doen wij een beroep op uw medewerking bij het verder informeren van mensen die tot de risicogroepen behoren.

 

 

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram GGD: hitte attendering zomer 20204.99 MB