GGD: hitte attendering zomer 2019

 
 
GGD: hitte attendering zomer 2019
Voor veel mensen is een zonnige zomerperiode dé tijd om te genieten. Voor een aantal risicogroepen vormt aanhoudende hitte echter een gezondheidsrisico. Risicogroepen zijn ouderen, jonge kinderen, mensen met overgewicht, chronisch zieken, mensen die verkeren in sociaal isolement, daklozen, gebruikers van specifieke geneesmiddelen, alcohol of drugs. Bereid u alvast voor op één of meerdere hitteperiodes tijdens het komende zomerseizoen! Graag doen wij een beroep op uw medewerking bij het informeren van mensen die tot de risicogroepen behoren.

In 2018 vielen per week ongeveer honderd doden méér dan in een gemiddelde week in de zomer. Bovendien zijn er jaarlijks grote aantallen mensen die ongemak en klachten ondervinden, en vele anderen die zorgen over hen hebben of professioneel zorg verlenen. Ziekenhuizen melden ook dat tijdens hittegolven meer mensen op de spoedeisende hulp terechtkomen. Hitte is dus een serieus gezondheidsrisico en door klimaatverandering en vergrijzing zullen de effecten van hitte op de gezondheid verder gaan toenemen.  

De GGD Amsterdam wil gezondheidsproblemen en ongemak door hitte helpen voorkomen en geeft burgers en zorgverleners informatie, tips en handelingsperspectieven. Kijkt u op de website: http://www.ggd.amsterdam.nl/milieu-gezondheid/hitte/

GGD Amsterdam 
T 020 555 5405
Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl