Gezondheidsrisico’s loden waterleidingen in Amsterdam

 
U heeft op 24 oktober jl. via de huisartsenkring een mail ontvangen van de GGD over de loden drinkwaterleidingen in stadsdeel Noord (Tuindorp Nieuwendam en Tuindorp Buiksloot). Omdat dit onderwerp nog steeds actueel is, willen we u via deze brief nogmaals informeren over lood in drinkwater.

Gezondheidsrisico’s bij het drinken van water uit loden leidingen
Loden waterleidingen vormen een gezondheidsrisico voor specifieke doelgroepen. Het gaat om ongeboren kinderen (via hun moeder), flesgevoede zuigelingen en kinderen tot en met 7 jaar die in huizen wonen met loden leidingen. Wanneer jonge kinderen te veel lood binnenkrijgen, kan dit leiden tot een lagere intelligentie. Ook voor kinderen vanaf 8 jaar en voor volwassenen bestaan er gezondheidsrisico’s. Meer informatie hierover kunt u vinden in de link naar de website van de GGD onderaan de brief.

Advies
Loden waterleidingen komen alleen nog voor in panden die voor 1960 zijn gebouwd. Wij adviseren ouders die in een huis wonen waar mogelijk loden leidingen zijn, om over te gaan op het gebruik van flessenwater voor jonge kinderen tot en met 7 jaar (ook voor het aanmaken van zuigelingenvoeding). Ook voor zwangere vrouwen geldt het advies om over te gaan op het gebruik van flessenwater.

In uw praktijk ziet u regelmatig zwangere vrouwen en/of ouders van jonge kinderen. Wij verzoeken u dan ook met klem om deze groep te informeren over bovengenoemde risico’s en het gebruik van flessenwater te adviseren totdat duidelijk is of er loden waterleidingen aanwezig zijn. Let wel, het gaat om bewoners van woningen van voor 1960.

Openbare watertappunten
U kunt de zwangere vrouwen en/of ouders van jonge kinderen ook wijzen op de vele openbare watertappunten in Amsterdam; dat water is veilig om te drinken. Een kaart met alle watertappunten staat op de website van Waternet: https://www.waternet.nl/ons-water/drinkwater/gratis-openbaar-drinkwater/

Meer informatie
De GGD heeft een vragen- en antwoordenlijst gemaakt over gezondheid en andere zaken die bij de loden leidingen van belang zijn; bekijk deze op de website van de GGD

Veel ouders weten niet of er loden waterleidingen in hun woning zijn. Meer informatie over het (laten) doen van een watermeting en wat te doen als er loden waterleidingen zijn is te vinden op de website van de GGD. Als ze een woning van voor 1960 huren, kunnen ze ook terecht bij !Woon voor vragen: https://www.wooninfo.nl/

De Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam is een onderdeel van de Gemeente Amsterdam
De GGD richt zich op alle inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn