Gesprekken over huisartsencontract 2021 met Zilveren Kruis in volle gang

 
Begin maart zijn de gesprekken vanuit de 7 LHV Kringen met Zilveren Kruis als preferente zorgverzekeraar samen met InEen over de inzet van de groeiruimte voor 2021 met Zilveren Kruis opgestart. De monitoring van de afspraak voor 2020 over 3,25 uur extra per normpraktijk voor ondersteunend personeel wordt daarbij meegenomen. Vanwege het belang van goede financiële randvoorwaarden voor iedere huisartsenpraktijk lopen deze gesprekken via beeldbellen gewoon door. We houden jullie op de hoogte van de vorderingen.